Domene og webhotell fra OnNet.no

Som vi allerede har påpekt flere ganger så har en leder mange situasjonsbestemte lederoppgaver som er avhengig av hvilket ledernivå lederen befinner seg på og hvilken lederrolle lederen prøver å fylle i situasjonen. I tillegg har enhver leder en rekke administrative lederoppgaver som de må ivareta. F.eks. planlegging, organisering, ledelse og styring og kontroll. Samtidig som de kontinuerlig må jobbe med lederoppgaver knyttet til kommunikasjon, motivasjon og læring

Viktige “skaper” oppgaver

Foruten ovennevnte lederoppgaver har enhver leder en rekke viktige “skaper” oppgaver som de må ivareta. For eksempel er det lederens ansvar å skape:

  • en fleksibel organisasjon
  • en god lagånd
  • trivsel og effektivt arbeidsmiljø
  • en “gjennomsiktig” ledelseprosess
  • personlig ansvar og forpliktelser
  • umiddelbare handlinger
  • positiv tenking og holdninger

Skape en fleksibel organisasjon

Å være leder i en moderne organisasjon betyr at man har tatt på seg hovedansvaret for at nødvendig omstilling og tilpassing finner sted slik at organisasjonen ikke havner i disharmoni med markedet.

Selv om forandring er like naturlig som livet selv kjemper vi ofte mot med nebb og klør. Forandring fryder ikke – i hvert fall ikke uten at vi er sikre på hva forandringen vil føre til. Vi vet hva vi har, men er usikre på hva forandringene vil føre til.

Systemer, stillinger, titler, faginteresser, organisasjonsplaner, stillingsbeskrivelser o.l. blir ofte brukt som tunge virkemidler for å unngå interne forandringer. Satt på spissen kan vi derfor si at de samme virkemidlene som har gitt organisasjonen suksess hittil, er potensielle trusler mot fremtidig omstilling.

Å skape grobunn for omstillinger krever at viktige menneskelige egenskaper som initiativ, fantasi, oppfinnsomhet og fleksibilitet blir oppmuntret og belønnes i stedet for undertrykt.

Skape en god “lagånd”

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.