Domene og webhotell fra OnNet.no

Hør artikkelen

Når vi har kommet frem til en god og presis problemstilling for vårt forskningsprosjekt, er neste oppgave å lage et forskningsdesign. Dette stadiet kalles også for prosjektutformingsstadiet.

Hva er et forskningsdesign?

Et forskningsdesign er:

“en overordnet plan for studiene som forteller hvordan problemstillingen skal belyses og besvares”.

Begrepet forskningsdesign kan defineres som (Yin, 2003):

”logikken som linker dataene man skal samle inn (og det som skal konkluderes) til studiens problemstilling”.

Selve valget av forskningsdesign beskrives av Johannessen (2006) som:

”den tidlige fasen i et studium der man må velge hva og hvem som skal undersøkes og hvordan undersøkelsen skal gjennomføres”.

Hvorfor trenger vi et forskningsdesign?

Forskningsdesignet er “kartet som viser veien til målet“, og kan sammenlignes med konstruksjontegningene arkitekten lager før bygningsarbeiderne starter byggingen av huset.

Selv om det er fult mulig å bygge et hus uten å ha nøyaktige konsktruksjonstegninger som angir husets planløsning, hvilke bærebjelker bygningen trenger og hvordan ulike deler av husket skal henge sammen, er utfallet av en slik byggeprosess svært usikkert.

På samme måte er det med forskningsprosjekter. Vi kan fint sette i gang et prosjekt uten å tenke på helheten og målet, men sluttresultatet er usikkert. Det lønner seg derfor å utarbeide et detaljert forskningsdesign før vi setter i gang så vi på forhånd vet:

  • hvordan forskningsprosessen skal gjennomføres
  • hva som er de kritiske suksessfaktorene
  • hvilke teorier, modeller og metoder vi skal benytte i de ulike fasene av prosjektet
  • hvilke konklusjoner vi kan trekke ut i fra resultatene vi kommer frem til

Hva avgjør valg av forskningsdesign?

Hvilket forskningsdesign vi bør velge til vårt studie avgjøres av:

Rammebetingelser

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.