Domene og webhotell fra OnNet.no

Forskningsdesign

Hva er et forskningsdesign?

Når du har kommet frem til en god og presis problemstilling til ditt forskningsprosjekt, er neste oppgave å lage et forskningsdesign.

Et forskningsdesign er:

en overordnet plan for forskningen som forteller hvordan problemstillingen skal belyses og besvares. Samt hvilke teorier, metoder og teknikker vi skal benytte i denne sammenheng.

Begrepet kan defineres som (Yin, 2003): ”logikken som linker dataene vi samler inn  til studiets problemstilling”. Et forskningsdesign er med andre ord en forskningsstrategi som forteller hvordan vi skal besvare forskningsspørsmålet vårt ved hjelp av empiriske data. En strategi som forteller hva og hvem som skal undersøkes for å besvare forskningsspørsmålet, samt hvordan undersøkelsen skal gjennomføres. 

Hvorfor trenger vi et forskningsdesign?

Et forskningsdesign er “kartet som viser veien til målet“, og kan sammenlignes med konstruksjontegningene arkitekten lager før bygningsarbeiderne starter byggingen av huset.

Selv om det er fult mulig å bygge et hus uten å ha nøyaktige konsktruksjonstegninger som angir husets planløsning, hvilke bærebjelker bygningen trenger og hvordan ulike deler av husket skal henge sammen, er utfallet av en slik byggeprosess svært usikkert.

På samme måte er det med forskningsprosjekter. Vi kan fint sette i gang et prosjekt uten å tenke på helheten og målet, men sluttresultatet er usikkert. Det lønner seg derfor å utarbeide et detaljert forskningsdesign før vi setter i gang. Dette for å sikre at vi på forhånd vet:

  • hvordan forskningsprosessen skal gjennomføres.
  • hva som er de kritiske suksessfaktorene.
  • hvilke teorier, modeller og metoder vi skal benytte i de ulike fasene av prosjektet.
  • hvilke konklusjoner vi kan trekke ut i fra resultatene vi kommer frem til.

Hva avgjør valg av forskningsdesign?

Å velge riktig forskningsdesign er ikke problemfritt, da det mange forhold som spiller inn og påvirker valget. Viktige forhold som må vurderes og som vil påvirke valg av forskningsdesign er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.