agenturer.no

En divisjon er en del av en bedrift. I en divisjonsorganisasjon deles organisasjonen i to eller flere deler innenfor en konsern organisering. Hver av disse divisjonene kan så organiseres som linjeorganisasjoner, linje- og stabsorganisasjoner eller begge deler.

En slik organisering passer best for store bedrifter. Bedrifter med kontorer i forskjellige land bruker ofte divisjoner for å gi frihet og makt til hver enhet på enkelte områder, som for eksempel salg, mens hovedkontoret beholder kontrollen over andre områder, for eksempel strategi- og markedsføringspørsmål. DnB og TeleNor er et eksempel på en bedrift med flere divisjoner.

divisjon-struktur
Eksempel på divisjon struktur, hentet fra NDLA

Ved divisjonalisering av virksomheten inndeles operative bedrifter som deler felles ressurser, kunder eller geografiske markedsområder i relativt selvstendige enheter eller divisjoner, gjerne organisert som heleide aksjeselskap.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg