Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en IPR-strategi?

En IPR-strategi er:

“En langsiktig plan (strategi) som forteller hvordan virksomheten skal beskytte og utnytte sine immaterielle rettigheter for å oppnå økt lønnsomhet og vekst på kort og lang sikt”

IPR-strategien kan deles inn i et:

  1. eksternt nivå
  2. internt nivå

De eksterne aktivitetene er de som involverer eksterne parter, mens de interne aktivitetene innebærer håndteringen og ledelsen av IPR innad i bedriften.

Ekstern IPR-strategi

Kjernen i en ekstern IPR-strategi handler om utnyttelse av de immaterielle verdiene. Når en bedrift skal utnytte de immaterielle verdiene, har de tre hovedvalg;

  1. selge oppfinnelsen og ”ta en exit”
  2. utnytte oppfinnelsen internt ved å selge produktet/tjenesten selv på markedet
  3. lisensiere ut oppfinnelsen

Hvilken type utnyttelse en virksomhet velger, er avhengig av om de selv klarer å utnytte innovasjonen til det fulle internt, eller om de trenger tilgang på komplementære midler fra eksterne aktører, for å oppnå en suksessfull kommersialisering. Slike komplementære midler kan for eksempel være produksjonsfasiliteter, testing, produksjonsingeniører, distribusjonskanaler og markedsførings-relaterte ferdigheter.

Intern IPR-strategi

Ifølge Pitkethly (2007) er det fire hovedaktiviteter i en intern IPR-strategi;

  1. validering
  2. spredning av informasjon
  3. koordinering og
  4. utdanning

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.