Kilder og kildebruk

Hvor finner jeg artiklenes kilder?

Alle artiklene du finner på eStudie.no er skrevet av Kjetil Sander. Han er dermed kilden til alt innholdet du finner i våre artikler. Hvor har han så fått kunnskapen fra? Jo, fra en mengde lærebøker, skolegang og egne erfaringer i å bruke denne teoretiske kunnskapen i praksis gjennom mer enn 25 år.

Flesteparten av artiklene har startet som Kjetil`s egne notater fra forelesninger, kurs og fagbøker han leser. Disse notatene er så blitt bearbeidet senere til artikler som er satt inn i ulike artikkelserier. Noe som har medført at alt som er skrevet er blitt kuttet i en artikkel for å bli satt inn i en annen hvor innholdet hører bedre hjemme.

Dette har medført at Kjetil`s egne kildehenvisning som opprinnelig var angitt i hans notater har forsvunnet over årene i mange tilfeller. Samtidig som stoffet er blitt skrevet om flere ganger for å putte inn ny lærdom fra andre teoretikere som Kjetil selv har prøvd ut i praksis i svært mange tilfeller. Hvem som er nå er kilden er det derfor ofte nå vanskelig å fastslå, da dette nå fremstår som Kjetil`s akkumulerte lærdom om disse emnene og ikke lærdommen han har tilegnet seg gjennom å lese en konkret bok eller forskingrapport. 

Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrettigheter

Alle artiklene, artikkelseriene og e-bøkerene du finner på eStudie.no sine sider er beskyttet av lov om opphavsrett.

Bruk av eStudie.no sine artikler

Mange stiller oss følgende spørsmål:

– Kan jeg bruke eStudie.no som kilde for mine skoleoppgaver og forskningsprosjekt?

Svaret er:

– Ja du kan trygt bruke oss som kilde i dine akademiske oppgaver, så lenge du følger retningslinjene for kildevisning på denne siden.

Sensorer godkjenner i dag digitale kilder på lik linje som skriftlige kilder, så lenge kilden du oppgir kan sjekkes av dem ved å gå til en tilgjengelig (offentlig) URL. For å være på den sikre siden anbefaler vi allikevel at du tar dette opp med skolen før du leverer oppgaven.

Hvor mye kan gjengis?

Det er ikke tillatt å gjengi artiklene i sin helhet, men det er lov å gjengi utdrag av dem i skoleoppgaver, forskningsrapporter, lærebøker og andre offentlig publikasjoner så lenge du følger våre regler for kildehenvisning.

E-bøker du kjøper og laster ned er ment for personlig bruk. Noe som betyr at det ikke er lov til å kopiere dem, verken digitalt eller på print, uten godkjennelse fra eStudie.no på forhånd.

Regler for kildebruk

Digitale medier:
Gjengis et utdrag eller brukes en artikkel som grunnlag for en egen artikkel i et digital medium skal eStudie.no angis som en klikkbar kilde. F. eks. slik:

Kilde:
eStudie.no, Kjetil Sander – (artikkelnavn)

Kildehenvisningen skal angis som en klikk bar link til original artikkelen, og uten “REL=NOFOLLOW” tag knyttet til linken og med en ankertekst hvor “eStudie.no” inngår.

Print medier:
For bruk i print (tykte) gjengis kilden slik:

Kilde:
eStudie.no – (artikkelnavn), Kjetil Sander, url)