Kategori: Innovasjon

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

skrive

Lanseringsstrategi

Denne artikkelen er del 18 av 18 artikler i om Innovasjonsmodell

Denne artikkelen er del 49 av 50 artikler i om Innovasjonsledelse

Denne artikkelen er del 20 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Dreier forretningsplanen seg om forretningsstrategien til et nytt forretningskonsept eller en ny virksomhet, kreves det samtidig at forretningsstrategien angir en lansering strategi som forteller hvordan konseptet/virksomheten skal lanseres i markedet.

Les mer
Valutamarkedet

Forretningsideens kapitaliseringsfase

Denne artikkelen er del 20 av 22 artikler i om Gründerskolen

Denne artikkelen er del 1 av 34 artikler i om Finansiering

Denne artikkelen er del 15 av 16 artikler i om Planleggingsfasen til grunderen

Denne artikkelen er del 6 av 12 artikler i om Innovasjonens suksessfaktorer

Kapitaliseringsfasen tar for seg hvordan du skal skal klare å skaffe pengene som trengs for å realisere forretningsideen og forretningsplanen

Les mer
big-data

Big Data – kilde til innovasjon og konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 1 av 14 artikler i om Big Data

Denne artikkelen er del 8 av 16 artikler i om Innovasjonkilder

Denne artikkelen er del 4 av 4 artikler i om Kunstig intelligens

Big Data er informasjon som kjennetegnes ved høyt volum, høy hastighet og/eller høy grad av variasjon, og som krever nye metoder for prosessering og tilrettelegging for å kunne fungere som grunnlag for forbedrede beslutninger, økt innsikt og optimalisering av prosesser.

Les mer
brukersentrert-design

Brukeropplevelse (UX – Design)

Denne artikkelen er del 14 av 35 artikler i om Digital markedsføring >> Eget nettsted

Denne artikkelen er del 38 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Denne artikkelen er del 16 av 33 artikler i om Informasjonssystem

Denne artikkelen er del 44 av 50 artikler i om Innovasjonsledelse

Brukeropplevelse er et begrep som refererer til totalopplevelsen en bruker har ved anvendelse av et produkt, tjeneste eller et system.

Les mer
ressursforvaltning

Økologi – fremtidens konkurransefortrinn?

Denne artikkelen er del 20 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 13 av 16 artikler i om Innovasjonkilder

Denne artikkelen er del 28 av 31 artikler i om Forretningsmodell

Denne artikkelen er del 12 av 24 artikler i om Bedriftens samfunnsansvar

Det overordnede målet til ressursperspektivet å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse i ØKO-systemet.

Les mer