Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

verdistandard

De tre mest grunnleggende verdier i menneskers liv er i følge forskere innen verdibasert ledelse:

  1. Egenverdet (selvbilde/identitet)
  2. fornuften
  3. formålet

Egenverd (selvbilde/identitet)

Ingen verdier rangerer høyere enn vår egen oppfattelse av egenverd. Egenverd er et uttrykk for en persons selvbilde som forteller “hvem er jeg”, “hva kan jeg”, “hva tror jeg på?” og “hva er jeg verdt?”. En medarbeider med godt egenverd er for eksempel selvgående, med har tro på seg selv (selvtillit), og de er utholdende med stor innsats. Egenverd er styrende for våre andre verdier, for vår mental helse, motivasjon, ambisjoner og all øvrig adferd. Egenverd kan flytte fjell.

På samme måte som et individ har et egenverd (selvbilde) har en organisasjon et egenverd (identitet). Et uttrykk for hvordan organisasjonen, grupper og enkeltindivider oppfatter seg selv eller blir oppfattet av andre.

Mens individuell identitet handler om hvordan en person oppfatter seg selv, handler kollektiv identitet om hvilke grupper en føler seg knyttet til, eller oppfatter at andre personer tilhører.

Før i tiden var det de ytre forholdene og tradisjoner som var premissleverandør for menneskets identitet. I dag er identiteten et refleksivt prosjekt man man selv er ansvarlig for. Sentralt i dette “prosjektet” er vårt valg av livsstil.

”Vi er ikke lenger hva vi er, men hva vi gjør oss til”

Formål

Formålet uttrykker energien (målobjektet) som får oss motivert til å gjøre noe for oss selv eller organisasjonen vi jobber i. I denne sammenheng skiller vi mellom målstyrte og formålstyrte mennesker. Den målstyrte medarbeideren trenger et formål å jobbe mot, hvis ikke får jobben ingen mening.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.