Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en gruppe og et team?

En gruppe er et team. Begrepene gruppe og team betyr det samme.

En vanlig definisjon av en gruppe er:

“Et visst antall mennesker som samspiller og oppfatter seg selv som en sosial enhet”

En annen mye brukt definisjon av gruppe (team) er:

“En gruppe er to eller flere individer som er organisert omkring et felles mål”

Når vi snakker om arbeids- og skolegrupper kan vi legge til grunn Thompsons (2015:20) sin definisjon av team:

”En gruppe mennesker som er gjensidig avhengige av hverandre med hensyn til informasjon, ressurser og evner, og som forsøker å kombinere sin innsats for å nå et felles mål”

Viktige poeng i denne definisjonen er:

 • Teammedlemmene i et team er gjensidig avhengig av hverandre for å oppnå ønskede synergieffekter av den enkeltes komplementære ferdigheter.
 • Et team er når flere personer som jobber mot å nå et felles mål
 • Et team presenterer et resultat som er bedre enn summen av enkeltmedlemmenes innsats skulle tilsi.

Hvorfor danner vi grupper?

Vi danner grupper fordi:

 • Vi er sosiale vesener. Det å være sosiale er en naturlig og nødvendig del av livet vårt. Mennesker søker mennesker. Vi trives i andres selskap.
 • Fellesskap. Grupper kan gi oss hjelp i situasjoner som er vanskelig å takle alene på et fysisk, psykisk og sosialt nivå.
 • Territorium. Vi opererer innenfor det samme området, f.eks. i samme avdeling, eller oppgaver, f.eks. transport av gods.
 • Samhandling og utvikling. Gruppefellesskap er grunnleggende for personlig utvikling, læring og oppgaveløsning
 • Effektivitet. Grupper muliggjør økt effektivitet gjennom fellesskap. Flere hoder tenker bedre enn ett er det noe som heter, samtidig som kapasiteten økes overproposjonalt til et punkt.

Gruppedannelse

For at en gruppe skal bli dannet må gruppemedlemmene ha felles:

 1. Verdier
 2. Interesser
 3. Territorium

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.