Lightspeed webhotell

En forutsetning for at kunnskap skal være av verdi for bedriften, er at kunnskapen blir delt og nyttiggjort. Å utnytte kunnskap er bare mulig når individer kan dele den kunnskapen de har og bygge på andres kunnskap.

Hva er kunnskapsdeling?

Kunnskapsdeling handler hovedsakelig om:

å gjøre kunnskap tilgjengelig for andre i organisasjonen gjennom en prosess som involverer samtaler, refleksjon, spørsmål og ny kunnskap, basert på individuell erfaring.

Selv om kunnskapsdeling på arbeidsplassen blir sett på som en naturlig prosess, som finner sted automatisk, finnes det store variasjoner i hvilken grad dette skjer, i hvilket omfang og på hvilken måte dette skjer fra organisasjon til organisasjon.


Horisontal og vertikal kunnskapsdeling

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg