Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er prosessforbedring?

 Når vi snakker om prosessforbedring mener vi:

“Hvordan vi skal gå frem for å forbedre virksomhetens kjerne-, støtte- og styringsprosesser (aktiviteter) for å oppnå en mer kostnadseffektiv verdiskapningsprosess og bedre tilfredsstille kundebehov”.

Prosessforbedring er en systematisk tilnærming for å identifisere og implementere endringer i en prosess for å forbedre ytelse, effektivitet og kvalitet. Målet er å optimalisere arbeidsflyt, redusere kostnader, forbedre produktkvalitet og øke kundetilfredshet.

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan vi bør gå frem for å analysere og kvalitetsikre virksomhetens forretningsprosesser for å oppnå et ønsket prosessresultat gjennom prosessforbedringer. Jeg vil ikke gå inn på hvordan prosessene designes, da jeg grundig igjennom dette i artikkelen om prosessplanlegging og prosesskart, prosessdiagram og prosesskart

Arbeidsmodell for å forbedre en eller flere prosesser

Arbeidsmodellen vi følger for å identifisere og utvikle forbedrede forretningsprosesser som forbedrer organisasjonens effektivitet og reduserer kostnadene er denne:

Kartlegge prosessen

For å kunne forbedre en prosess må vi vite hvilke prosesser vi har, deres funksjon, sammenheng med andre prosesser, prosessens styrker og svakheter. Noe som krever at vi må starte med å kartlegge og analysere prosessene våre før vi kan begynne å forbedre dem.

Under presenterer vi en modell bestående av 4 steg for å kartlegge og analysere en prosess. Modellen er hentet fra Direktoratet for Økonomistyring.

prosesskart-modell

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.