Domene og webhotell fra OnNet.no

I forrige artikkel tok vi for oss hvordan vi bør gå frem for å tegne opp et prosesskart og lage et prosesskort til hver enkelt prosess i prosess systemet som står for verdiskapningen. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan vi bør gå frem for å analysere og kvalitetsikre disse prosessene for å oppnå et ønsket prosessresultat gjennom prosessforbedringer.

Hva er prosessforbedring?

 Når vi snakker om prosessforbedring mener vi:

“Hvordan vi skal gå frem for å forbedre virksomhetens kjerne-, støtte- og styringsprosesser (aktiviteter) for å oppnå en mer kostnadseffektiv verdiskapningsprosess og bedre tilfredsstille kundebehov”

For å kunne forbedre en prosess må vi vite hvilke prosesser vi har, deres funksjon, sammenheng med andre prosesser, prosessens styrker og svakheter. Noe som krever at vi må starte med å kartlegge og analysere prosessene våre før vi kan begynne å forbedre dem.

Under presenterer vi en modell bestående av 4 steg for å kartlegge og analysere en prosess. Modellen er hentet fra Direktoratet for Økonomistyring.

prosesskart-modell

Kartlegge prosessen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.