Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er employer branding?

Uttrykket ”employer brand” ble først introdusert av Ambler og Barrow (1996, 187). På norsk kan begrepet oversettes til “internt omdømme“. Begrepet ble av Ambler og Barrow (1996) definert som:

“Pakken av funksjonelle, økonomiske og psykologiske fordeler ansatte  assosieres med virksomheten de jobber for”.

Begrepet kan også forenkles slik:

“employer branding er summen av et selskaps innsats til å kommunisere til eksisterende og potensielle ansatte at selskapet er et ønsket sted å arbeide”

Å rekruttere medarbeidere har stor risiko tilknyttet seg. Det er derfor viktig å ha planlagt godt rekrutteringen for å tiltrekke de beste medarbeiderne. ”Employer branding” blir idag sett på som et kritisk langsiktig våpen i rekrutteringsindustrien. Det å være kjent blant arbeidssøkere gjør gapet mellom tilbud av talent og etterspørselen etter talent mindre for bedriften.

Nøkkedriveren i utviklingen av ”employer brand” er behovet for å tiltrekke seg talent i et konkurranseutsatt globalt marked.

Hva er målet med employer branding?

Organisasjoner vil i fremtiden oppleve sterkere konkurranse i forbindelse med å ansette de
”beste arbeiderne”. Det er mulig at konkurransen om ansatte blir like sterk som konkurransen om kunder. Følgelig vil de organisasjonene som tiltrekker de beste arbeiderne oppleve at de har en unik posisjon i markedet.

Employment Branding er i denne sammenheng en langsiktig rekrutteringsstrategi som skal skille virksomheten ut fra konkurrentene på arbeidsmarkedet for å sikre at virksomheten tiltrekker seg de beste medarbeiderne.

Employer branding er også et markedsføringverktøy for HR som skal:

  1. bygge opp organisasjonens image som en god arbeidsplass
  2. tiltrekke seg de beste arbeidssøkerne
  3. være et emosjonelt bånd mellom organisasjonen og arbeidstakerne.

Hvordan skapes ønsket internt omdømme?

Dette gjør vi ved å følge Winn`s definisjon av begrepet. Winn (2013, 20) sier at employer branding er å:

“klart kommunisere virksomhetens verdier, arbeidsmiljøet, belønningsystemet, og markedsføre virksomhetens ønskede omdømme til sine medarbeidere”.

Virksomhetens interne omdømme består i følge Engelund & Buchhave (2009) av tre deler:

  1. Intern identitet – hvordan virksomheten ser på seg selv som arbeidsplass.
  2. Omdømme profil – hvordan virksomheten fremstiller seg som arbeidsplass.
  3. Ekstern image – hvordan andre oppfatter virksomheten som arbeidsplass.

I følge dem skapes skapes virksomhetens interne omdømme (Employer brand) av en rekke (Engelund & Buchhave, 2009, 27):

”interne og eksterne interessenter i dynamikken mellom virksomhetens identitet, profil og image som arbeidsplass”.

employer-brand
Figur: Engelund & Buchhave, 2009, s. 27

Å lykkes med employer branding krever en langsiktig tankegang og planlegging, på samme måte som når man skal markedsføre et produkt. Det kreves kunnskap og kompetanse for å lykkes. Employer branding er krevende, blant annet fordi man ofte skal nå mennesker i ulike aldre, bransjer og med ulike verdier (Engelund & Buchhave, 2009).

Alle har et internt omdømme (employer brand)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.