Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 1 av 8 artikler om Mål – strategi – analyse

    Denne artikkelen er del 4 av 16 artikler om Strategisk planlegging

I denne artikkelserien lærer du hva et mål, en strategi og en analyse er. Før vi så ser på hvilken sammenheng det er mellom disse tre begrepene.

Det finnes flere måter å gjennomføre selve planleggingen på. De flest modellene bygger imidlertid på følgende tre grunnpilarer:

 1. Presisering av mål man ønsker å oppnå
 2. Analyse av arbeidsbetingelsene man arbeider under.
 3. Fastsettelse av strategier for hvordan man skal nå oppsatte mål.

Det er viktig å være klar over at disse tre momentene er intimt bundet  sammen i et nettverk av gjensidige årsaksforhold. Årsaksforholdet kan forklares slik:

Ettersom det er umulig å sette seg ett realistisk mål, uten at vi bestemmer oss for hvordan vi skal gå frem for å nå dette målet, må utviklingen av forretningsmålet og forretningstrategien ses på som en og samme prosess.

En prosess som igjen er avhengig av at vi på forhånd har gjennomført en skikkelig situasjonsanalyse som omfatter alle aktørene i markedssystemet som kan tenke seg å påvirke selskapets kurs i planperioden.

En realistisk presisering av virksomhetens mål kan ikke skje uten hensyn til forutsetningene og mulighetene for å finne en strategi som leder til det oppsatte målet. Fastsettelse av mål, analysen av forutsetningene og utviklingen av strategien må derfor skje i en sirkelgang hvor man prøver å skape harmoni mellom mål, arbeidsbetingelser og midler.


Analyse av arbeidsbetingelsene

Før du kan begynne å tenke på hvilke mål man skal jobbe mot, og hvordan du skal nå disse målene, må du ha det klart for deg hvor du befinner deg.

 • Hvordan ser omgivelsene ut?
 • Hva er situasjonen?
 • Hva er organisasjonens sterke og svake sider?
 • Hvilke «flaskehalser» finnes?
 • Hvordan er organisasjonsstrukturen bygd opp?
 • Hvordan er den økonomiske situasjon?
 • Hva vil konkurrentene i fremtiden finne på?
 • Hva er kundenes fremtidige behov?

De finnes med andre ord en rekke spørsmål som må besvares før man kan treffe noen beslutninger m.h.t. fremtiden. Det gjør at det er nødvendig å foreta en situasonsanalyse av virksomheten. Dvs. en analyse av organisasjonens interne – og eksterne arbeidsbetingelser, eller rettere sagt av de interessentene i virksomhetens markedssystem som har interesse av å påvirke virksomhetens utvikling.

Start derfor alltid arbeidet med den strategiske planleggingen med å gjennomføre en skikkelig skrivebordsundersøkelse av alle forholdene i markedssystemet.

Under denne analysen vil det komme frem både positive og negative faktorer. De positive er verdifulle, og må vernes og videreutvikles gjennom den strategiske planleggingen. Mens de negative virker hemmede og må minimaliseres.

Hvorfor utarbeide mål før strategi?

Det finnes flere årsaker til at man bør starte med å presisere målet før man utformer strategiene. Vi skal her se på noen av dem:

 • Definerte mål er en forutsetning for all planlegging. Har ikke bedriften klare mål, har planleggingen liten hensikt.
 • Hvorvidt man lykkes eller mislykkes med sin strategi og taktikk kan bare fastslås ved å sammenligne resultatet med målet. Hvis man f.eks. har som mål å oppnå en høy lønnsomhet, spiller markedsandelen som sådan ingen rolle ut over den innflytelsen den har på lønnsomheten. Hvis man derimot har høy markedsandel som målsetning, er det denne som er avgjørende for fremgangen – ikke lønnsomheten.
 • Bare gjennom et klart formulert mål, som også danner grunnlaget for en klart formulert bedriftspolitikk, er det mulig å samle alle krefter i bedriften om en bestemt handlingslinje. Den er også nødvendig for å redusere risikoen for såkalt suboptimering, dvs. bestrebelser på å oppfylle andre mål på lavere nivåer i bedriften.

Arbeidsmodell

Modellen under viser den vanligste arbeidsmodellen for å utvikle og implementere en strategi.

analyse-mål-strategi

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Mål – strategi – analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Mål og målsetninger >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Mål og målsetninger
 • SMART mål og HD Cord krav til et mål
 • Strategi
 • Strategi i et historisk perspektiv
 • Strategy as practice (Strategi som praksis)
 • Taktikk
 • Mintzberg`s 10 strategi skoler
 • Du leser nå artikkelserien: Strategisk planlegging

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Den konseptuelle foretaksmodellenMintzberg`s 10 strategi skoler >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Strategisk ledelse
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Den konseptuelle foretaksmodellen
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Mintzberg`s 10 strategi skoler
 • Strategisk planlegging
 • Hvorfor strategisk planlegging ?
 • Hvordan organisere planleggingen?
 • Strategiske spørsmål og hovedhindringer
 • Konkurransefortrinn
 • Forretningsplan
 • Situasjonsanalyse
 • Scenario
 • Forretningsgrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Corporate Governance (eierstyring)