Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du hva et mål, en strategi og en analyse er. Før vi så ser på hvilken sammenheng det er mellom disse tre begrepene.

Det finnes mange måter å gjennomføre selve planleggingen på. De flest modellene bygger imidlertid på følgende tre grunnpilarer:

  1. Presisering av mål man ønsker å oppnå
  2. Analyse av arbeidsbetingelsene man arbeider under.
  3. Fastsettelse av strategier for hvordan man skal nå oppsatte mål.

Det er viktig å være klar over at disse tre momentene er intimt bundet  sammen i et nettverk av gjensidige årsaksforhold. Årsaksforholdet kan forklares slik:

Ettersom det er umulig å sette seg ett realistisk mål, uten at vi bestemmer oss for hvordan vi skal gå frem for å nå dette målet, må utviklingen av mål og strategi, for en bedrift vil dette si forretningsmålet og forretningstrategien, ses på som en og samme prosess.

En prosess som igjen er avhengig av at vi på forhånd har gjennomført en skikkelig situasjonsanalyse som omfatter alle aktørene i markedssystemet som kan tenke seg å påvirke selskapets kurs i planperioden.

En realistisk presisering av virksomhetens mål kan ikke skje uten hensyn til forutsetningene og mulighetene for å finne en strategi som leder til det oppsatte målet. Fastsettelse av mål, analysen av forutsetningene og utviklingen av strategien må derfor skje i en sirkelgang hvor man prøver å skape harmoni mellom mål, arbeidsbetingelser og midler.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.