Kategori: Strategiske og generelle analyseverktøy

Diamont modellen til Porter

Porter diamantmodell (diamantanalyse)

Denne artikkelen er del 13 av 14 artikler i om Globalisering / internasjonalisering

Denne artikkelen er del 5 av 5 artikler i om Strategiske analyseteknikker

Denne artikkelen er del 36 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Diamantanalysen er en analyse av virksomhetens eksterne arbeidsbetingelser på et makronivå, og er egnet til å kartlegge bedriftens strategiske posisjon i et langtidsperspektiv.

Les mer
konkurranseanalyse

Konkurrentanalyse («5 forces»)

Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 24 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 3 av 5 artikler i om Strategiske analyseteknikker

Denne artikkelen er del 8 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 10 av 20 artikler i om Research fasen

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

Les mer
Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse

Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse

Denne artikkelen er del 25 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 8 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 4 av 5 artikler i om Strategiske analyseteknikker

Kjerneanalyse er et analyseverktøy som er mye brukt for å analysere virksomhetens strategiske kjerne for å forstå de elementene som gir virksomheten konkurransefortrinn

Les mer