Domene og webhotell fra OnNet.no

samfunnsansvar

Bedriftens CSR strategi er en viktig strategisk beslutning

Hvilket samfunnsansvar bedriften skal ta er et viktig strategisk spørsmål som bør reguleres i forretningsstrategien. Dette fordi CSR strategien må bygge opp under bedriftens verdier og forretningsstrategi for å gi en ønsket effekt.

Hvor viktig det er at bedriften tar et samfunnsansvar er en strategisk beslutning som avhenger av blant annet hva bedriften holder på med og bedriftens størrelse. Et lite regnskapskontor påvirker ikke miljøet rundt seg nevneverdig negativt og det forventes ikke at et de skal engasjere seg i lokalbefolkningens ve og vel. Verre er det for industribedriften som forbruker mye naturressurser, forurenser og ødelegger naturen. Her forventer samfunnet rundt bedriften at de tar samfunnsansvar. Gjennom å vise samfunnsansvar ønsker bedrifter normalt å:

  • skape økt tillit og dermed høyere lojalitet hos investorer, kunder og ansatte.
  • forbedre bedriftens omdømme (rykte og image gjennom fordelaktig omtale i media).
  • sette virksomheten på kartet i ulike offentlige saker.
  • tiltrekke attraktive medarbeidere og ledere til bedriften.
  • forbedre topp- og forbedre bunnlinjen.

At bedriften tar et samfunnsansvar er imidlertid ikke bare en absolutt nødvendighet for større globale selskaper. Det er også en viktig strategisk beslutning for de fleste mellomstore vestlige selskaper i dag.

CSR strategiens funksjon og oppgave

CSR strategiens funksjon er å fortelle hvordan bedriften skal nå sin CSR visjon og sine CSR mål innenfor den tidsrammen som er trukket opp i CSR planen. Skal denne CSR strategien gi de ønskede resultatene må den være utledet av bedriftens forretningsstrategi og den må bygge opp under denne strategien. Kun da er det mulig å realisere forretningsstrategien og nå forretningsmålet.

Den tredoble bunnlinjen og 3E-modellen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.