Prøv Norges rimeligste domene & webhotell tilbyder

Registrer et. no domene = kr. 99/år
Webhotell (nettsider + e-post) = kr. 99/år

Psykologen A.H. Maslow (1943) utviklet en Behovsteori som er ansett som én av de viktigste motivasjonsteoriene i historien. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovshierarki eller Maslows behovspyramide, og er idag den mest benyttede behovsteorien. Årsaken til at Maslows behovshierarki kalles for en behovspyramide skyldes at behovene Maslow mener vi har kan organiseres i en pyramide.

Utgangspunktet for Behovsteori er at mennesker motiveres av faktorer som tilfredsstiller deres behov, og Maslow mente at disse behovene kunne sorteres hierarkisk, som vist i figuren under. Pyramiden fungerer som en hypotetisk stige, som individet beveger seg oppover mens det utvikler seg.

Maslows prinsipp er basert på et prinsippet om at fundamentale behov som sult og varme må være dekket, før vi løser mer sofistikerte behov. Dvs. at et lavere behov må være oppfylt får vi vil prøve å oppfylle et høyere behov. I denne pyramiden er fysiologiske behov de grunnleggende behovene vi har. Disse behovene er de første som melder seg, og i følge Maslow må disse være tilfredsstilt før behov før behovet for sikkerhet og beskyttelse melder seg. Når de fysiologiske behovene, behovene for sikkerhet og de sosiale behovene er tilfredsstilt, kan behovene for anerkjennelse og selvrealisering melde seg.

Hvilke behov inngår i Maslows behovspyramide?

Maslows behovshierarki består av fem trinn som kan organiseres i en behovspyramide, hvor de mest grunnleggende behovene ligger i bunn. Jo høyere opp i pyramiden vi kommer, jo mer høytliggende behov snakker vi om.

I virkeligheten vil folk prøve å dekke flere behov samtidig, men får sjelden dekket alle. Biler løser ønsket for uavhengig transport. Klær løser behovet for beskyttelse mot varme og kulde. Samtidig som det kan gi status og i enkelte tilfeller oppfylle behovet for selvrealisering (f.eks. gjennom fart og spenning).

maslows-behovspyramide

1. FYSIOLOGISKE BEHOV

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Annonse: