Maslows behovhierarki


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 3 av 6 artikler om Behov
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.

Maslows behovhierarki består av fem trinn og er basert på et prinsippet om at fundamentale behov som sult og varme må være dekket, før man løser mer sofistikerte behov. Dvs. at et lavere behov må være oppfylt får man vil prøve å oppfylle et høyere behov.

I virkeligheten vil folk prøve å dekke flere behov samtidig, men får sjelden dekket alle. Biler løser ønsket for uavhengig transport. Klær løser behovet for beskyttelse mot varme og kulde. Samtidig som det kan gi status og i enkelte tilfeller oppfylle behovet for selvrealisering (f.eks. gjennom fart og spenning).

Modellen brukes nesten reservasjonsløst i mange markedsføringkretser, men det er mulig å komme med følgende innvendinger mot Maslows behovhierarki:

 • Det er ikke slik at behovene nederst i pyramiden må være dekket før en person blir interessert i å dekke de øvrige behovene
 • Det er flere enn fem hovedtemaer i folks liv
 • Behovene grupperes ikke som antatt
 • Det er i alle fall ett behov som er tilstede hele tiden
 • Behovene vil variere i takt med menneskets livssyklus. I menneskets første leveår vil de fysiologiske og trygghetsbehovene gjøre seg først og fremst gjeldene, mens f.eks. statusbehov og behovet for selvrealisering vil ikke gjøre seg så sterkt gjeldende får mennesket blir eldre.
 • Teorien kan ikke predikere når spesifikke behov vil inntreffe eller bli sentrale i folks liv
 • Det er ingen klar sammenheng mellom behov og atferd. Samme atferd kan tilfredsstille ulike behov, samtidig som forskjellige atferd kan tilfredsstille samme behov
 • Generell behovsbeskrivelse med utilstrekkelig presisjon
 • Konseptet ”behov” som biologisk fenomen problematisk, det ignorerer kapasitet til personen og det omkringværende når det gjelder å oppfatte hva som er behov og hvordan disse tilfredsstilles

maslows-behovspyramide

1. FYSIOLOGISKE BEHOV:

Menneskets grunnleggende behov kalles med en fellesbetegnelse for fysiologiske behov. Dette er behov som er nødvendige for vår eksistens, og er først og fremst behovet for mat, vann, luft, varme, hvile/søvn, stimulering og sex.

2. TRYGGHETS BEHOV

Alle mennesker har behov for sikkerhet, trygghet og beskyttelse både i nåtid og i fremtid. Disse behovene kaller vi med en felles betegnelse for trygghetsbehov (beskyttelse, orden, stabilitet, forutsigbarhet, helse).

3. SOSIALE BEHOV

Likeså har alle behov for å ha kontakt med andre, å gi og motta kjærlighet og vennskap fra andre. Slike behov kalles sosiale behov (anerkjennelse, fortrolighet, vennskap, tilhørighet).

4. STATUS/EGO BEHOV

Menneske har behov for status og et innebygget “ego-drive”. Det innebærer at man har et behov for å bli respektert av andre gjennom av å ha et godt rykte, suksess eller høy prestisje. I tillegg kommer ønsket om mental styrke, det å kunne prestere noe, være dyktig, være uavhengig og fri.

5. BEHOV FOR SELVREALISERING:

Menneskets behov for selvrealisering; betyr at man må føle å få full utnyttelse av det talent enkelte mener å ha. Man ønsker å ha utrettet noe før man dør. Behovet for selvrealisering inkluderer også ønsket om å overskride sine egne grenser (fallskjermhopping o.l.) og ivareta egne og andre interesser.

Alle mennesket har et stort behov for selvutfoldelse. Allerede fra spebarnsalderen kan man se trangen til aktivitet og ekspansjon. Adferd som ikke har noe med opprettholdelse av homeostasen å gjøre. Behovet for selvutfoldelse gjør seg utslagsgivende på mange måter. Bl.a ser man at mennesket et stort behov for å kunne kontrollere og dominere sin livsførsel og utvikling.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Behov og dissonansMcClelands behovsteori >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Behov – målobjekt – ønske
 • Behov og dissonans
 • Maslows behovhierarki
 • McClelands behovsteori
 • ERG-teorien (behovsteori)
 • Motiv og sammenblanding av behov
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Behov - målobjekt - ønske
  Hva er et behov? Hva er forskjellen på et behov og et ønske? I denne artikkelen ser jeg nærmere på disse to begrepene og hvilke teorier som finnes omkring disse begrepene.
  Behov og dissonans
  Lykkes man ikke med å tilby produkter/tjenester som dekker forbrukernes behov, vil man miste kundene og gå konkurs over tid. Å kartlegge og tilfredsstille behov er derfor selve essensen i moderne mark...
  McClelands behovsteori
  En teori som sammenfatter Maslows behovshierarki til 3 sentrale menneskelige behov: prestasjonsbehov, kontaktbehov og maktbehov
  ERG-teorien (behovsteori)
  En behovsteori som er utviklet av Alderfer, og som trekker Maslows behovsnivåer sammen til tre behovskategorier:
  Behov, motiver og verdier
  Det finnes ingen standardisert inndeling av menneskelige verdier, men det ser det ut til at våre verdier faller i tre hovedkategorier:
  Motiv og sammenblanding av behov
  Erfaring viser at mennesker har en tendens til å blande sammen behovene sine, og de foretar ofte handlinger for å kompensere et underskudd på et annet behov.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.