Maslows behovspyramide


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovshierarki eller Maslows behovspyramide. Dette er idag den mest benyttede behovsteorien.

Hva er Maslows behovspyramide?

Årsaken til at Maslows behovshierarki kalles for en behovspyramide skyldes at behovene Maslow mener vi har kan organiseres i en pyramide.

Maslows behovshierarki består av fem trinn som kan organiseres i en behovspyramide, hvor de mest grunnleggende behovene ligger i bunn. Jo høyere opp i pyramiden vi kommer, jo mer høytliggende behov snakker vi om.

Maslows prinsipp er basert på et prinsippet om at fundamentale behov som sult og varme må være dekket, førvin løser mer sofistikerte behov. Dvs. at et lavere behov må være oppfylt får vi vil prøve å oppfylle et høyere behov.

I virkeligheten vil folk prøve å dekke flere behov samtidig, men får sjelden dekket alle. Biler løser ønsket for uavhengig transport. Klær løser behovet for beskyttelse mot varme og kulde. Samtidig som det kan gi status og i enkelte tilfeller oppfylle behovet for selvrealisering (f.eks. gjennom fart og spenning).

Innvendinger mot Maslows behovspyramide

Modellen brukes nesten reservasjonsløst i mange markedsføringkretser, men det er mulig å komme med følgende innvendinger mot Maslows behovshierarki:

  • Det er ikke slik at behovene nederst i pyramiden må være dekket før en person blir interessert i å dekke de øvrige behovene
  • Det er flere enn fem hovedtemaer i folks liv
  • Behovene grupperes ikke som antatt
  • Det er i alle fall ett behov som er tilstede hele tiden
  • Behovene vil variere i takt med menneskets livssyklus. I menneskets første leveår vil de fysiologiske og trygghetsbehovene gjøre seg først og fremst gjeldene, mens f.eks. statusbehov og behovet for selvrealisering vil ikke gjøre seg så sterkt gjeldende får mennesket blir eldre.
  • Teorien kan ikke predikere når spesifikke behov vil inntreffe eller bli sentrale i folks liv
  • Det er ingen klar sammenheng mellom behov og atferd. Samme atferd kan tilfredsstille ulike behov, samtidig som forskjellige atferd kan tilfredsstille samme behov
  • Generell behovsbeskrivelse med utilstrekkelig presisjon
  • Konseptet ”behov” som biologisk fenomen problematisk, det ignorerer kapasitet til personen og det omkringværende når det gjelder å oppfatte hva som er behov og hvordan disse tilfredsstilles

Hvilke behov inngår i Maslows behovspyramide?

Maslows behovspyramide består av 5 behovsgrupper som kan fremstilles slik i en behovspyramide:

maslows-behovspyramide

1. FYSIOLOGISKE BEHOV:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg