Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det er umulig å skape en god organisasjonsstruktur uten at man først har kartlagt og tatt hensyn til alle forhold som kan påvirker organisasjonen og som den nye strukturen må ta hensyn til. Før det er mulig å slå fast hvilken organisasjonstruktur som vil passe en bestemt organisasjon, kreves det at man har foreta en grundig situasjonsanalyse av virksomhetens arbeidsbetingelser.

Det er åpenbart at en liten organisasjon trenger enn annen struktur enn en stor organisasjon, en dataprodusent trenger en annen struktur enn ett bakeri, en non-profit organisasjon vil velge andre løsninger enn de som driver etter profittmaksimering-prinsippet.

De viktigste påvirkningsfaktorene som man må ta hensyn til før man kan strukturere organisasjonen, er vist i illustrasjonen under:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss