Domene og webhotell fra OnNet.no

Vi modnes med årene” er det et ordtak som sier. Det er mye rett i dette. Etter hvert som vi blir eldre øker ikke bare vår kunnskap gjennom læring og sosialisering, men vi blir også bedre i stand til å se hvordan tingene rundt oss henger sammen og påvirker hverandre og våre liv. Våre synspunkter, verdier, holdninger og preferanser blir med dette ikke så sort/hvitt lenger. Med årene får vi et større perspektiv på tingene i livet. Dette kalles vi å “modne” og påvirker atferden vår på mange måter.

Årsaken til at vi “modnes” når vi bli eldre kan også forklares biologisk. Hjernen starter utviklingen av den prefrontale cortex som er viktig for fornuften når vi er rundt 11 år gamle. Da begynner vi å tenke mer abstrakt. Denne utviklingen fortsetter til den prefrontale cortex er ferdig utviklet i midten av 20-årene.

Definisjon

Menneskelig modning kan defineres som:

Den indre, fysiske og mentale, utviklingen mennesket går igjennom fra fødselen av og frem til de dør, og som påvirker deres atferd.

Hva er menneskelig modning ?

Menneskelig modning er en indre prosess som alle mennesket går igjennom fra de er født til de dør. Denne indre prosessen omtaler vi i dagligtale som vår livssyklus. Denne livssyklusen, eller modningsprosessen om du vil, kan sammenlignes med modningsprosessen til en frukt, f.eks. et eple. Fra eplet er en liten kart i epletreet, vokser og modnes eplet gradvis hvis eplet får sol, vann og næringsrik jord å vokse opp og modnes i. Det vil si hvis omgivelsene er de rette. Blir eplet ikke plukket når det er modent, begynner aldringsprosessen hvor eplet blir stadig mer råttent før det en dag ramler ned fra treet og blir til jord igjen.

Modning og læring henger uadskillelig sammen

Modningen er dermed det som driver vår livssyklus fremover og er uadskillelig knyttet til læring. En av de andre bærebjelkene i hva som skaper vår atferd. Læring og modning henger sammen og påvirker hverandre. Begrepene kan derfor ikke ses på isolert. Mens forståelse er det som omdanner informasjon til kunnskap, er modning det som omdanner kunnskap til viten

5 faktor modell
Kjetil Sander sin atferdsmodell.

Fysisk modning

Modningen påvirker ikke bare vår læring og skaper vår viten, men modningen påvirker også resultatet av våre arvelige egenskaper. Fra vi er født vokser og modnes vi enormt rent biologisk sett frem til vi er rundt 20 år, før modningsprosessen reduseres i voksen alder og går over til å bli en aldringsprosess hvor vi rent biologisk starter å en nedbrytelse av kroppens organer og egenskaper. En aldringsprosess som resulterer at vi dør en dag. 

Denne modningsprosessen er det enkelt å observere hvis vi ser på den fysiske utviklingen til en baby. Når babyen er født er kroppen og hjernen ikke moden for å gå ennå, men etter hvert som babyen vokser og utvikler vil den utvikles (modnes) slik at den kan tåle bevegelsene som trengs for å gå rundt ett års alderen.

Klikk på en av artiklene under for nærmere informasjon om hvordan barn modnes:

Mental (psykologisk) og sosial modning

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.