Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 30 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling

14_14Amerikaneren Irving Fischer, utviklet en annen pengeteori, kjent som «The transaction version» eller transaksjonversjonen som det heter på norsk. I denne versjonen har vi følgende ligning:

M * V               =      P * T

 

M = Pengemengde

V = Omløpshastighet

P = Mål for prisnivået

T = Transaksjonsvolumet.

penge-beregningSelv om disse to teoriene har klare forskjeller, har de også et element felles: De er begge utarbeidet for å forklare de kreftene som bestemmer det generelle prisnivået i samfunnet. Disse teoriene ble ikke benyttet til å forklare den reelle inntektsnivået, siden de forutsatte at det var full sysselsetting og at inntektsnivået var styrt av «ikke – monetære» krefter i økonomien.

Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»Hva bestemmer prisen ? >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
  • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
  • Gresk tenkning & slavesamfunnet
  • Det føydale økonomiske system
  • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
  • Pre-klassisk tenkning
  • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
  • Fysiokratene (1750 – 1776)
  • Den klassiske perioden
  • Adam Smith ( 1723 – 1790 )
  • Thomas Malthus (1766-1834)
  • Jean-Bartiste Say (1767 -1832)
  • David Ricardo (1772 – 1823)
  • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
  • Teorien om komparative fortrinn
  • John Stuart Mill (1806 – 1873)
  • Karl Marx (1818 – 1883)
  • Marx erkjennelseteori
  • Materialistisk historieoppfatning
  • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
  • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
  • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
  • Nyklassisk økonomi
  • William Stanley Jevons (1835 – 1882)
  • Carl Menger (1840 – 1921)
  • Léon Walras (1834 – 1910)
  • Alfred Marshall (1842 – 1924)
  • Priselastisitet
  • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
  • «The transaction version»
  • Hva bestemmer prisen ?
  • Nytteteori: Hvordan måle nytteverdi?
  • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
  • Nyklassisk innteksfordelingsteori
  • Grensenytte og etterspørsel
  • Konsumentteori
  • Produksjonsteori
  • Partiell likevekt
  • Introduksjon til moderne økonomi
  • Moderne mikroøkonomi
  • Moderne makroøkonomi
  • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
  • Keynes løsning på arbeidsledigheten
  • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
  • Hva bestemmer investeringene (I)?
  • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
  • Keynesiansk politikk og inflasjon
  • Monetarisme
  • Tilbudsidepolitikk
  • Den klassiske motrevolusjon
  • Oppsummering av moderne økonomi
  • Kjetil Sander
    Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.