Markedssynergier

Når vi skal vurdere om vi skal gå inn i et marked med et verditilbud eller ikke må vi ikke bare vurdere markedets lønnsomhet i form av hvor stort nettosalg vi kan oppnå fra et bestemt produkt eller tjeneste. Vi må også vurdere hvilke markedssynergier det vil være mulig å oppnå ved å gå inn i et marked med et bestemt verditilbud og verdien på disse synergieffektene.

Hva er markedssynergi?

Med synergieffekter menes:

“den merverdi som genereres ved å slå sammen verdikjeden til to firmaer eller verditilbud, og som det ikke ville være mulig å oppnå hvis bedriftene eller verditilbudene opererer uavhengig av hverandre”.

Med utgangspunkt i denne definisjonen kan vi definere markedssynergier som:

“De spesifikke synergieffektene som er knyttet med å gå inn i et nytt marked med et eksisterende eller nytt verditilbud.”

Markedssynergier er et sentralt tema når vi vurderer en diversifiseringstrategi, da verdien av synergieffektene er det som skal gjøre det mulig å oppnå lønnsomhetsmålet til strategien. Markedssynergier er også et sentralt tema når vi skal vurdere et oppkjøp eller fusjon med et annet selskap.

Hvilke markedssynergier kan oppnås?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.