Prøv Norges rimeligste domene & webhotell tilbyder

Registrer et. no domene = kr. 99/år
Webhotell (nettsider + e-post) = kr. 99/år

Når vi skal vurdere om vi skal gå inn i et marked med et verditilbud eller ikke må vi ikke bare vurdere markedets lønnsomhet i form av hvor stort nettosalg vi kan oppnå fra et bestemt produkt eller tjeneste. Vi må også vurdere hvilke markedssynergier det vil være mulig å oppnå ved å gå inn i et marked med et bestemt verditilbud og verdien på disse synergieffektene.

Hva er markedssynergi?

Med synergieffekter menes:

“den merverdi som genereres ved å slå sammen verdikjeden til to firmaer eller verditilbud, og som det ikke ville være mulig å oppnå hvis bedriftene eller verditilbudene opererer uavhengig av hverandre”.

Med utgangspunkt i denne definisjonen kan vi definere markedssynergier som:

“De spesifikke synergieffektene som er knyttet med å gå inn i et nytt marked med et eksisterende eller nytt verditilbud.”

Markedssynergier er et sentralt tema når vi vurderer en diversifiseringstrategi, da verdien av synergieffektene er det som skal gjøre det mulig å oppnå lønnsomhetsmålet til strategien. Markedssynergier er også et sentralt tema når vi skal vurdere et oppkjøp eller fusjon med et annet selskap.

Annonse:

Hvilke markedssynergier kan oppnås?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Annonse: