Kategori: Strategisk planlegging

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

bigdata

Forretningsgrunnlag

Denne artikkelen er del 17 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 14 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 5 av 23 artikler i om Forretningsplan

En angivelse av virksomhetens forretningside, visjon, omdømme, forretningsmodell og verdigrunnlag. Grunnlaget for den strategiske kjernen

Les mer
vrio analyse

SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

Denne artikkelen er del 6 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 7 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 17 av 19 artikler i om Ressursledelse og ressursforvaltning

En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

Les mer
implementeringstrategi

Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 2 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 8 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 1 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler i om Research fasen

Effekten man får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller en kompetanse som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.

Les mer
Business Intelligence

Business Intelligence (BI)

Denne artikkelen er del 13 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 1 av 6 artikler i om Business Intelligence

Denne artikkelen er del 24 av 33 artikler i om Informasjonssystem

Denne artikkelen er del 17 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Et etterretningsystem som samler inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre folk i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av data.

Les mer
soursing

Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)

Denne artikkelen er del 16 av 20 artikler i om Virtuell organisering

Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler i om Outsourcing

Denne artikkelen er del 14 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Sourcing er et viktig strategispørsmål i enhver forretningsstrategi, og går ut på om virksomheten skal utføre arbeidet selv eller sette bort arbeid knyttet produksjon, ledelser og/eller levering av varer og tjenester.

Les mer
konkurranseanalyse

Konkurrentanalyse («5 forces»)

Denne artikkelen er del 24 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 3 av 5 artikler i om Strategiske analyseteknikker

Denne artikkelen er del 8 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 10 av 20 artikler i om Research fasen

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

Les mer