Domene og webhotell fra OnNet.no

Internkommunikasjon, også kalt organisasjonskommunikasjon, handler om hvordan vi knytter de ulike delene av organisasjonen sammen gjennom kommunikasjon. Internkommunikasjon er strategisk viktig fordi denne kommunikasjonen påvirker organisasjonens evne til å nå målene sine, følge sine strategier, jobbe effektivt, samhandle, bygge og dele kunnskap, skape kreativitet, motivasjon og trivsel internt i organisasjonen. 

Internkommunikasjon er derfor minst like viktig som den eksterne kommunikasjonen som omfatter kommunikasjonen virksomheten har ut mot markedet og kundene sine.

Hva er internkommunikasjon?

Internkommunikasjon er et sammensatt begrep som består av ordene intern og kommunikasjon. Intern er det motsatte av ekstern og betyr indre, mens kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare som handler om å formidle og dele informasjon gjennom ord eller handlinger.

Begrepet internkommunikasjon kan defineres som:

Informasjonsflyten og utvekslingen av ideer, fakta og synspunkter vi ser mellom ledere og medarbeidere på forskjellige nivåer og deler av organisasjonen.

Erlien (2006, 46) skriver at intern kommunikasjon er informasjon som beveger seg på kryss og tvers i organisasjonen gjennom formelle og uformelle nettverk.

Internkommunikasjon er med andre ord kommunikasjonsprosessen vi ser internt i en organisasjon, hvor ledere og medarbeidere seg imellom utveksler og deler informasjon med hverandre gjennom en dialog. Det vil si toveiskommunikasjon, hvor det er mulig for avsenderen å kontrollere at budskapet er kommet frem og er blitt forstått, gjennom tilbakemeldinger fra mottakeren av budskapet.

Vi kan dermed si at organisasjonskommunikasjon er en prosess der det skapes og utveksles budskap innen et nettverk av gjensidig avhengige relasjoner for å mestre usikkerhet i omgivelsene (Goldhaber -1993). En form for likeverdig dialog mellom ledelsen og medarbeiderne.

Internkommunikasjon er ingen frivillig sak

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss