Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Internkommunikasjon handler om hvordan vi knytter de ulike delene av organisasjonen sammen gjennom kommunikasjon, og er strategisk viktig fordi det påvirker organisasjonens evne til å nå målene sine, følge sine strategier, jobbe effektivt, samhandle, bygge og dele kunnskap, skape kreativitet, motivasjon og trivsel internt i organisasjonen. 

Internkommunikasjon er derfor minst like viktig som den eksterne kommunikasjonen som omfatter kommunikasjonen virksomheten har ut mot markedet og kundene sine.

Hva er internkommunikasjon?

Med internkommunikasjon menes:

“Informasjonsflyten og utvekslingen av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og kommunikasjonen mellom enkeltpersoner og grupper på forskjellige nivåer og i ulike enheter eller deler av organisasjonen.” (Bente Erlien – 2006)

Begrepet kan også defineres slik:

“Organisasjonskommunikasjon er en prosess der det skapes og utveksles budskap innen et nettverk av gjensidig avhengige relasjoner for å mestre usikkerhet i omgivelsene” (Goldhaber -1993) 

Internkommunikasjon er med andre ord en kommunikasjonsprosessen internt i virksomheten hvor organisasjonmedlemmene og lederne seg imellom utveksler og deler informasjon med hverandre gjennom en dialog. Det vil si toveiskommunikasjon, hvor det er mulig for avsenderen å kontrollere at budskapet er kommet frem og er blitt forstått, gjennom tilbakemeldinger fra mottakeren av budskapet. 


Fire funksjoner

Internkommunikasjon har, som all kommunikasjon mellom mennesker, flere funksjoner. Ofte pekes det på at intern kommunikasjonen har fire primærfunksjoner:

 1. En sosial funksjon
  Skape følelse av fellesskap og samhørighet, gjennom å gi hverandre trygghet og omsorg.
 2. En ekspressiv funksjon
  Skape identitet, man bekrefter overfor seg selv og andre hvem man er.
 3. Informasjonsfunksjonen
  Overføre eller skaffe seg kunnskap
 4. Kontrollfunksjonen
  Resultatorientert kommunikasjon for å påvirke holdninger og handlinger.

Internkommunikasjon er ingen frivillig sak

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss