Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 16 artikler om Planleggingsfasen til grunderen

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter

For en entreprenør eller grunder som ønsker å lykkes med sin etablering av selskap er det mest avgjørende at man har…

Et unikt verditilbud som i kundens øyne gir klare fordeler i forhold til andre konkurrenter.

Verditilbud

Dette verditilbud bør ha følgende kjennetegn:

 • Verditilbudet er vesentlig bedre enn konkurrerende verditilbud m.h.t. å møte kundens behov, problemer og forventningene til resultatet.
 • Verditilbudet har bedre kvalitet enn konkurrentens verditilbud eller reduserer kundens kostnader med samme kvalitet som idag.
 • Verditilbudet fyller et bestemt behov hos kunden og det er tilpasset kundens behov, krav og forventninger på en bedre måter enn konkurrerende verditilbud
 • Det er innovativt og nytt i markedet
 • Det skiller seg fra konkurrerende produkter på viktige områder for kunden.

Konsept og produktutvikling

Verditilbudet skapes av konsept og produktutviklingen. Av den grunn er denne planleggingsfasen viktig for sluttresultatet. Klassiske kjennetegn ved suksessfulle entreprenører og grundere er:

 • Konsept- og produktutviklingen er ledet av en person med en klar visjon, forståelse av teknologiens muligheter, kundens behov, økonomi, kvalitet. Grunderen er teambyggende og har evnen til å skape entusiasme
 • Konsept- og produktutviklingen er gjennomtenkt og velorganisert i flerfaglige team slik at produktet blir kostnadseffektivt utviklet på en rask og presis måte med topp kvalitet
 • Kjernekompetansen er med i hele konsept- og produktutviklingen, som igjen er forankret i kundens behov, problem og forventninger til resultatet.
 • Konsept- og produktutviklingen er konkurransedyktig på tid
 • Design er sentralt i produktutviklingen. Produktet skal være bra å se på, godt å ta på, kunden skal få lyst til å eie produktet og ansatte skal være stolte av å være en del av det og utvikle det videre

Markedsorientering

Entreprenøren må også være markedsorientert for å ha en sjanse til å lykkes. Med dette menes:

 • Lanseringen av verditilbudet er perfekt timet og gjennomført.
 • Verditilbudet er testet på utvalgte kunder før lansering
 • Verditilbudet er tilgjengelig på beste måte for kunden
 • Det er gjennomført markedsundersøkelser i forkant av produktutviklingen
 • Bedriften har høy forståelse for kundens kjøpsvaner og preferanser
 • Bedriften har høy forståelse av konkurransesituasjonen og dynamikken i bransjen
 • Markedsstørrelsen og aktørene er godt kjent

Men det er også viktig med:

 • Et attraktivt marked som er i vekst eller endring, og som er stort nok til at det er lønnsomt
 • Kjøpesterke kunder som har behov de vil ha dekket
 • Svak konkurransesituasjon
 • Bedriften må ha kompetanse til å møte kundens behov på en konkurransedyktig måte
 • Eierne må ha kapital til å finansiere veksten
 • Bedriften har en konkret visjon som tar utgangspunkt i målgruppens behov, problem og forventninger.
 • Bedriften har en visjon som er troverdig og forstått blant ansatte
 • Kunden aksepterer budskapet i visjonen
 • Ledelsen kommuniserer målsettingen på en troverdig måte slik at ansatte ser meningen og betydningen
 • Bedriften har et solid verdigrunnlag og tar vare på enkeltmennesket
 • Bedriften har en klar posisjon som gjør at kundene kan skille den fra konkurrentene
 • Ansatte har lojalitet og føler eierskap til bedriften
 • Bedriften har et stort og godt nettverk til alle relevante miljøer som styrker bedriftens konkurranseposisjon
 • Bedriften er resultatrettet, endringsvillig, evaluerer sine aktiviteter fortløpende, nyttegjør seg av den beste kompetansen og lærer fort
 • Bedriften er bevisst verdier i selskapet og beskytter verdiene med mønster, varemerke, patenter og avtaler

Hvordan mislykkes som grunder?

Minst like viktig som å gjøre de rette tingene er det at man unngår å gjøre de kjente feilene. Basert på etterpåklokskapens presisjon er det forholdsvis enkelt å liste opp forhold som gjør at forretningsideen og grunderkonseptet mislykkes. De viktigste årsakene er:

Verditilbudet dekket ikke kundens behov, problem og forventninger

 • Prisen var for høy i forhold til hva kunden fikk igjen
 • Manglende/dårlig distribusjon
 • For dårlig kvalitet i forhold til kundenes krav og forventninger

Produktet var og forble ukjent for kunden

 • Produktet fungerte ikke tilfredsstillende
 • Benyttet seg ikke av standarder i markedet

Konkurrentene var bedre

 • Markedet var i stagnasjon og tilbakegang
 • Kostnadene var høyere enn inntektene

Dårlig ledelse

 • Lite hensiktsmessig organisering
 • Ledere som ikke klarer å skape en effektiv verdikjede med motiverte medarbeidere.
 • Endimensjonal lederstil som ikke forsto lederskapets kompleksitet og utfordringer.

Manglende planlegging

 • Etableringen ble foretatt uten at skikkelige planer ble utarbeidet. Man fikk dermed ikke sjansene til å gjøre feilene på papiret istedenfor i det virkelige liv.
 • Planene ble ikke fulgt eller kommunisert skikkelig ut til de berørte partene 

For dårlig likviditet

 • Feil lokalisering av bedriften
 • For dårlig nettverk og for liten kritisk kompetanse

Hadde ikke forståelse for kundens endrede behov

 • Lite tilpasnings- og omstillingsdyktige
 • Uhøflig mot kunder og samarbeidspartnere

Dårlige rutiner for oppfølging og administrasjon

 • Manglende faglig kompetanse
 • Manglet administrative systemer.
 • Manglende økonomistyring
 • Hadde ikke bakkekontakt

Manglet en realistisk forståelse for hva som er mulig

 • Vil gjøre alt selv.
 • Skal eie alt selv

Stolte ikke på andre enn seg selv

 • Klarer ikke å skape tillit
 • Får ikke andre til å arbeide for seg

Er ikke serviceorientert nok

 • Gjør for dårlig forarbeid i kritiske analyser før investeringer.
 • Kommer for sent til markedet med markedstilbudet

Sløser med penger

 • Manglende kompetanse
 • Feil samarbeidspartnere

Listen er selvsagt ikke utfyllende, men burde gi noen eksempler på forhold som ofte er tilstede i mislykkede grunderprosjekter.

Oppsummering

For å lykkes må entreprenøren ha faglig dyktighet, entusiasme, pågangsmot, gode  teambyggende evner, samtidig som entreprenøren må ha forretningssans, mestrer usikkerhet, være realistiske og ha et stort nettverk. De må også ha en god forståelse av situasjonen og være gode i strategisk tenkning for å kunne forankre forretningsideen med kundens behov, problem og forventninger i et marked.

Du leser nå artikkelserien: Planleggingsfasen til grunderen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Det strategiske vinduTiming er en avgjørende suksessfaktor >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Det strategiske vindu
 • Hvordan lykkes som entreprenør og/eller gründer?
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Valg av selskapsform
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Firmalogo og logo design
 • Forretningsplan – formål & funksjon
 • Forretningsplan – den akademiske tilnærmingen
 • Immaterielle rettigheter
 • Tillatelser
 • Bruk av kjendis som drahjelp for nyetablerte selskaper
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.