Domene og webhotell fra OnNet.no

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

En klassiske ”Business Intelligence” løsning er en OLAP applikasjon. OLAP er en forkortelse for “OnLine Analytical Processing” som er en “analytisk måte” å trekke ut data på. Termen ble innført, i 1993, av Edgar F. Codd, som før øvrig er mer kjent for å stå bak relasjonsmodellen.

Fordelen med en OLAP analyse er dens evne til å se på dataene fra mange ulike vinkler og fleksibiliteten i sammenstillinger og datamaniulasjonen. Man bruker gjerne en såkalt rapporteringskube som er en datamodell som er satt sammen slik at man har mange dimensjoner som man kan betrakte fakta i forhold til. For eksempel kan SALG fordeles på tid, sted, kundesegment.

Man skiller ofte mellom faste rapporter og analyserapporter. Førstnevnte brukes for myndighetsrapportering og til faste avstemminger internt i organisasjonen. Sistnevnte brukes gjerne for å undersøke adhoc behov eller avanserte analyser, som for eksempel kan brukes til å avdekke konkurransefortrinn, muligheter i markedet, etc.

OLAP
Eksempel på oppbygningen av et Business Intelligence system
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.