Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er massemedia?

Med massemedia, eller bare media, menes:

Kommunikasjonskanaler som muliggjør massekommunikasjon, hvor en sender kan nå mange mottakere med et budskap.

Eksempler på massemedier er radio, tv, aviser, magasiner, kino og nettsider.

En annen vanlig definisjon av massemedia er:

“Massemedia er de organisasjonene og den teknologien som produserer og sprer buskap slik at store grupper mottakere tar imot samme budskap på tilnærmet samme tid”

De to viktigste komponentene i definisjonen er; “store grupper mottar budskapet” og “man bruker teknologi i informasjonsoverføringen“. Med dette menes at mediet må nå mange mennesker samtidig ved bruk av teknologi for at det skal være et massemedium. Dette gjør at taler ikke er massemedia, da vi ikke bruker teknologi. På samme måte som e-post ikke er massemedia, da e-posten kun når en og en adressert mottaker istedenfor en stor gruppe mottakere. 

Hvilke massemedia finnes?

Det finnes mange ulike typer massemedia og måter å gruppere dem inn på. F.eks. er det vanlig å skille mellom:

  1. Grafisk massemedia – f.eks. aviser og ukeblad
  2. Analogiske massemedia – f.eks. fjernsyn og radio
  3. Digitale massemedia – f.eks. Internett

Hvorfor bruker vi massemedia?

Alle nordmenn bruker i dag flere timer daglig på ulike massemedia. Hvorfor vi bruker så mye tid på massemedia skyldes at mediene mange behov vi har. F.eks. behovet for informasjon, nyheter, underholdning, kunnskap og kulturelle begivenheter.

I følge medieforsker Denis McQuail (1987) forventer publikum at massemediene generelt skal oppfylle fire hovedbehov. Disse punktene er:

1. Informasjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.