Domene og webhotell fra OnNet.no

Tenk helhetlig

Når vi skal utvikle virksomhetens forretnings- og vekststrategi kan vi ikke se på dette som to forskjellige strategier som vi må behandle separat. Dette fordi strategisk ledelse går ut på å tenke helhetlig og langsiktig når planer skal utvikles. Siden vekststrategien kun angir hvordan den ønskede veksten i forretningsstrategien skal nås, må vi utvikle disse to strategiene samtidig.

Vekstmålet må brytes ned til mindre del-mål

Som vi forklarte i gjennomgangen av forretningsmålet må det overordnede forretningsmålet brytes ned til minst 4 ulike typer resultatmål, hvor vekst er en av målene. Vekstmålet inngår derfor som en naturlig del av forretningsmålet. 

Det overordnede forretningsmålet må så brytes ned til mindre del-mål for de ulike delene av virksomheten, hvor hvert område som anses som en kritisk suksessfaktor får et konkret vekstmål som gjelder for dette området. 

Selv om en vekst på 5% kanskje kan være et realistisk vekstmål er det urealistisk at alle markedene, segmentene, produktområdene, enkeltproduktene og kundegruppene skal kunne oppnå en årlig vekst på 5%. Noen vil kanskje klare det dobbelte, mens andre vil oppleve tilbakegang istedenfor vekst. Dette fordi ulike produkter vil befinne seg i ulike posisjoner i sin livssyklus.

Når dagens forretningsområder skal vurderes må de ikke ses på som noe statisk. Såvel virksomheten, markedet som kundene og omgivelsene er i konstant endring. Alt må derfor ses på som en dynamisk prosess. Lønnsomhetsvurderingene må derfor ikke fokusere på nåværende lønnsomhet men fremtidig lønnsomhet. Det er en som er interessant å vurdere når vekststrategien skal velges.

Dagens, morgendagens og mulige forretningområder

Dette betyr at virksomheten aller helst bør bygge opp en produktportfolio som består av tre ulike typer forretningsområder:

  1. Dagens forretningsområder
  2. Morgendagens forretningsområder
  3. Mulige forretningsområder

Dette er illustrert prinsipielt under.

tre-trinns-vekst
Figur: Dagens-, morgendagens- og muligheter for videre vekst (Doyle, 2000)

Dagens forretningsområde

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.