Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 27 av 40 artikler om Prosessledelse

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Hva er Business Process Modeling Notation?

Ingeniørenes og programmerernes symboler for flytdiagrammer er ikke spesielt egnet for å beskrive prosesser i organisasjoner. For å rydde opp i de mange individuelle måtene å tegne flytdiagrammer på, ble en standard foreslått av en organisasjon som kaller seg Business Process Management Initiative. Denne standarden har fått navnet Business Process Modeling Notation, forkortet BPMN

I BPMN er det fire grunnleggende kategorier av symboler:

 • Flytobjekter (Flow Objects)
 • Forbindelsesobjekter (Connecting Objects)
 • Svømmebaner (Swimlanes)
 • Artefakter (Artifacts)

Innenfor disse fire kategoriene finner vi selve symbolene, slik at vi får denne komplette listen:

 • Flytobjekter:
  o Hendelser (Events)
  o Aktiviteter (Activities)
  o Porter (Gateways)
 • Forbindelsesoblekter:
  o Sekvensflyt (Sequence Flow)
  o Meldingsflyt (Message Flow)
  o Sammenheng (Association)
 • Svømmebaner;
  o Basseng (Pool)
  o Bane (Lane)
 • Artefakter:
  o Dataobjekter (Data Objects)
  o Gruppe (Group)
  o Merknad (Annotation)

Microsoft Visio støtter for øvrig BPMN og er dermed et godt verktøy å bruke for å lage organisatoriske prosesskart.

De grunnleggende symbolene er de vi finner i kategorien flytobjekter. Av disse er det hendelser som representerer start og slutt på en prosess. Disse kan bare ha piler ut fra seg (start) og inn (slutt), og representeres med forskjellige symboler. I tillegg kan vi ha mellomhendelser (Intermediate Events), som kan ha piler både inn og ut. Disse tre typene hendelser har hver sine symboler:

Hendelsessymboler i BPMN
Hendelsessymboler i BPMN

Aktiviteter representerer oppgavene som skal gjøres, og beskrives med avrundede rektengler:

Aktivitetssymboler i BPMN
Aktivitetssymboler i BPMN

Portene representerer forgreninger eller sammenføyninger i prosessløpet. Symbolene som brukes er disse:

Portsymboler
Portsymboler

De grunnleggende symbolene knyttes sammen med flytobjekter. Disse kan være av tre typer: sekvenser, meldinger og sammenhenger. Symbolene er disse:

Flytobjekter
Flytobjekter

Prosessmodellene med sine elementer organiseres i enheter som assosieres med svømmebassenger. Modellen som helhet ligger innenfor et basseng (Pool). Innenfor et basseng kan vi ha flere parallelle løp. Disse kalles for svømmebaner (Swimlanes), akkurat som et basseng for konkurransesvømming er delt opp i løp:

Basseng med svømmebaner
Basseng med svømmebaner

I BPMN er det et symbol som kan representere hele samlingen, dvs bassenget, og også vise svømmebanene. Et basseng kan inneholde en eller flere baner. Disse kan vises i diagrammet, eller man kan vise bare helheten, dvs bassenget som et rektangel uten detaljer.

Swimlane-symbolet i BPMN
Swimlane-symbolet i BPMN

Vi har nå presentert det meste av ”verktøykassen” for å lage flytdiagrammer med BPMN. 

Kilder:

 • Trond R. Braadland, Virksomhetens informasjonssystemer, Kompendium, 2015
Du leser nå artikkelserien: Prosessledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ProsessteoriProsessforbedring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosessperspektivet
 • Prosessledelse (Business Process Management)
 • Prosessorientering: Historisk oversikt
 • Hva er en prosess?
 • Produksjonsfaktorer (innsatsfaktorer)
 • Verdiskapningsprosessen
 • Prosessnivåer i prosesspyramiden
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Kjerneprosess 1: Struktur
 • Kjerneprosess 2: Teknologi
 • Kjerneprosess 3: Menneskene
 • Kjerneprosess 4: Informasjon
 • Prosesstriangulering
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Global verdikjede
 • Prosesskartlegging
 • Økosystem som forretningsmodell
 • Prosesskart og prosessdiagram
 • Prosessteori
 • Business Process Modeling Notation
 • Prosessforbedring
 • Six Sigma
 • Kvalitetshjulet og PDCA (Plan-Do-Check-Act)
 • Lean Thinking – en prosessfilosofi
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Benchmarking
 • ISO standarden
 • Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem
 • Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem
 • Prosessmåling og målekort
 • Business Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser)
 • Prosesstyring
 • Prosessmodenhet