E-bøker i PDF-format

Er du et eStudie medlem kan du:

Last ned alle våre e-bøker.
D.v.s. våre artikler og artikkelserier i PDF-format!

Å bli et eStudie.no medlem koster:  Kr. 198/år

Et medlemskap gir deg full tilgang til alle våre e-bøker i PDF-format, men ikke våre artikler og artikkelserier. Tegner du Premium Medlemskap får du full tilgang til absolutt alt.

Hva inneholder e-bøkerne?

E-bøkerne våre er en eller flere artikkelserier som er samlet i et bokformat, med en rød trød fra første til siste side, slik at du kan lese disse artiklene og artikkelseriene som en lærebok om emne. Dette betyr at innholdet i disse e-bøkerne kan være eldre enn noen av enkeltartiklene som kanskje er blitt oppdatert eller lagt til etter at e-boken var laget.

Oppdateringer

Alle e-bøkerne blir kontinuerlig oppdatert, så sjekk versjonnummeret til hver enkelt e-bok for å avgjøre om du sitter med den siste versjonen av denne e-boken. Samtidig som vi kontinuerlig publiserer nye e-bøker som dekker nye aktuelle fagområder. For å dekke disse kostnadene må du fornye medlemskapet hvert år for å fortsette å ha full tilgang til siste versjon av alle våre e-bøker.