Domene og webhotell fra OnNet.no

firmaattest

Firmaattesten er en bekreftelse på at du er registrert i Foretaksregisteret.

Firmaattesten inneholder opplysninger om:

 • Attestens utstedelsesdato.
 • Navn på foretakets styremedlemmer, varamedlemmer og daglig leder. For EØFG navn på forretningsfører(e) og den eller de personer som skal forestå gruppens avvikling.
 • Navn på deltakerne i ansvarlig selskap og EØFG.
 • Navn på komplementar i kommandittselskap.
 • Navn på innehaver av enkeltmannsforetak
 • Hva slags næringsvirksomhet som enkeltmannsforetak og EØFG driver.
 • Registreringsdato for EØFG og eventuelt gruppens varighet.
 • Forslag om å flytte en EØFGs adresse til annen medlemsstat.
 • Opplysning om at foretaket er under konkurs- eller akkordbehandling eller er under oppløsning.
 • Navn på den person som er oppnevnt som bobestyrer etter konkurslovens §§ 77 og 83 eller leder av avviklingsstyret etter aksjeloven § 13-6.
 • Opplysning om at foretakets revisor er fratrådt.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.