Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 2 av 18 artikler om Innovasjonsmodell

De 2 vanligste produktutviklingmodellen er:

 1. Aktivitetsmodellen
 2. Stage-Gate modellen

Aktivitetsmodellen

Aktivitetsmodellen viser hvilke prosess produktutviklingen må gå igjennom og hvilke aktiviteter vi må utføre i hvert steg i denne prosessen.

Det er flere trinn i produktutviklingsprosessen. De følger ikke alltid nedenstående rekkefølge:

 1. Markedskunnskap (Utgangspunktet for all produktutvikling)
  • All produktutvikling må bygge på inngående markedskunnskap omkring markedets utvikling, hva konkurrentene gjør, hvilke trender som gjelder, teknologiske nyheter og endringer i kundebehov, kundekrav, kundeforventninger og preferanser.
  • Et system for Business Intelligence som konstant innhenter markeds- og konkurrentinformasjon som bearbeides og presenteres for beslutningstakerne for å gi dem signaler om potensiell markeds dissonans på et så tidlig stadium som mulig.
  • Situasjonsanalyse som omfatter alle aktørene i markedssystemet og som ender med en SOFT-analyse som viser hvilke trusler og muligheter som foreligger i forhold til virksomhetens sterke og svake sider.
  • Kundetilfredshetmålinger og GAP analyse som bygger på survey, fokusgrupper eller dybdeintervju. 
 2. Ideskaping (basert på identifiserte markedsmuligheter og opplevde kundeproblemer)
  • Ideer for nye produkter kan komme fra kunder (brukerinnovasjon), fra selskapets avdeling for forskning og utvikling (FoU), designere, konkurrenter, fokusgrupper, ansatte, salgsfolk, industrispioner, messer eller fra en åpen politikk for innovasjon.
  • Formelle teknikker for idegenerering blir ofte brukt i denne fasen. F.eks. kan vi her benytte oss av en brainstorming, idedugnad og problemanalyser. Kritikk er ikke tillatt i denne fasen.
 3. Idevurdering
  • Hensikten er å skille de gode fra de mindre gode ideene og konsepter før vi bruker ressurser på dem. Ideene skal vurderes kritisk utfra ulike perspektiv – eksempelvis fra produsentens, fra distributørenes, fra brukerens, fra et teknologisk og fra et miljøperspektiv.
  • Sentrale spørsmål som her må besvares er:
   • Hvem vil være kunden?
   • Vil kunden ha nytte av produktet, og i tilfelle, hvilket behov dekker produktet?
   • Hvilke viktige egenskaper har produktet, hvilke fordeler vil det gi kunden og hvor viktige er disse fordelene for kunden?
   • Hvilke krav og forventninger har dagens kunder til et slikt produkt? Vil vi klare å dekke disse kravene og forventningene med dette produktet?
   • Hvor stort er markedet, eller hvor mange har et slikt behov?
   • Hva vil kunden betale for produktet, hva er en akseptabel pris?
   • Er det teknisk mulig å utvikle ideen til et produserbart produkt?
   • Hvor mye vil det koste å utvikle produktet, hvor lang tid vil utviklingen ta og hvor stor er risikoen for at det ikke blir en suksess? Hva blir konsekvensene hvis produktet mislykkes?
   • Kan vi benytte dagens salgs- og distribusjonsapparat?
   • Vil det være mulig å utvikle ideen slik at produktet kan produseres lønnsomt?
 4. Utvikling og testing av produktet
  • Utvikle detaljer i markedsføring og konstruksjon
   • Hvem er målgruppe og hvem tar beslutningene i kjøpsprosessen?
   • Hvilke spesielle trekk må produktet ha? Designkriterier – overordnet portfolio-strategi – overordnet bedriftsstrategi.
   • Hvilke fordeler skal produktet ha? I forhold til markedet og konkurrenter og i forhold til bedriftens strategi – merkevarebygging.
   • Hvordan vil man at forbrukerne skal reagere på produktet? Industridesign og design av brukeropplevelser.
   • Hvordan kan produktet bli produsert rimeligst mulig?Designoptimering i forhold til estimert produksjonsvolum.
   • Vis at produktet lar seg produsere og vis fordelene gjennom kalkyler og en enkel prototype.
   • Hva vil det koste å produsere produktet? Her må det tas med utvikling og design av produktet, verktøy- og produksjonskostnader, material og transportkostnader fram til salgssted m.m.
  • Brukertest gjøres ved å spørre et utvalg av mulige kunder om hva de tror om ideen, ved å viser designskisser, deretter ved presentasjon av prototyper.
 5. Forretningsanalyse
  • Anslå sannsynlig salgspris basert på konkurranse og tilbakemelding fra kunder.
  • Anslå salgsvolum basert på markedsstørrelse.
  • Anslå lønnsomhet og hva som må selges for å få igjen utleggene.
 6. Betatesting og markedstesting
  • Lag en fysisk prototype
  • Test produktet og emballasjen i typiske brukersituasjoner.
  • Gjennomfør brukerintervju med fokusgruppe eller presentasjon på salgsmesse.
  • Gjør tilpasninger om nødvendig.
  • Produser et førsteopplag av produktet og selg det til et testmarkedsområde for å bestemme kunders vurdering.
 7. Teknisk implementering
  • Skaffe råvarer og velge produsenter
  • Planlegge produksjon og distribusjon
  • Lage en plan for logistikk
  • Vurdere og overvåke programmet
  • Pro et contra – Hva om?-spørsmål.
 8. Markedsplan og forberedelse
  • En plan som forteller hvordan produktet skal lanseres i markedet, hvordan det skal markedsføres, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, når, hvor og til hvilken pris? Med hvilken effekt? Markedplanen skal angi målgruppen, markedsmålet som skal nås, markedsstrategien som skal følges og de markedsaktivitetene som skal gjennomføres som en del av denne strategien.
  • Ta produktbilder, utvikle og bestille reklamemateriell, medieplass o.s.v.
 9. Opplæring og implementering i organisasjonen
  • Informere alle i organisasjonen om det nye produktet og delegere ansvaret for blant de ansatte
  • Lære opp alle ansatte som vil jobbe med det nye produktet
 10. Lansering
  • Lanser produktet
  • Produser og send ut reklame
  • Få varene til grossist
  • Analyse av kritiske punkt er mest viktig på dette stadium

Stage-Gate modellen

Stage-Gate modellen er en lineær utviklingsmodell utviklet av Cooper. Det estimeres at Stage-Gate modellen idag brukes av over 70% av amerikanske selskaper. De vanligste stegene i Stage-Gate modellen kan fremstilles slik:

Stage-Gate modellen

Modellen starter med en ide om et nytt produkt som blir gjenstand for en analyse for å avgjøre om det finnes et marked for ideen, hvem som vil være kundene, hvor stort dette markedet er, hvordan det forventes å utvikle seg, hvilke behov, problemer, krav og forventninger kundene har til et slikt produkt og om det er fysisk mulig for virksomheten å lage dette produktet, sammen med et kostnadsestimat som angir hvor mye det vil koste å lage det.

I konseptutviklingfasen utvikles forretningsplanen og produktet blir definert. Konseptet designes og beskrives, før handlingsplaner for resten av prosessen blir laget. I utviklingsfasen utvikler vi produktet etter tekniske spesifikasjoner og kundens behov, krav og forventninger. I testing og verifiseringsfasen blir produktet testet og alle delene av konseptet blir vurdert om de holder mål. Oppfyller produktet her ikke alle kravene må det videreutvikles før en ny test tas. Når denne fasen er overstått lages de endelige lanseringsplanene og produktet blir lansert i markedet.

Hvert steg er utformet for å hente inn informasjon som er nødvendig for å redusere risikoen og kunne gå til neste fase i produktutviklingen. Hver fase er mulifunksjonell. Dvs. inkluderer medarbeidere og oppgaver fra en lang rekke ulike avdelinger i virksomheten. Hver fase er bygd opp slik at den neste fasen blir stadig mer kostnadskrevende enn det foregående steget.

Stage-Gate modellen skiller seg ut fra den tradisjonelle aktivitetsmodellen ved at vi har fått innført et evaluerings- og beslutningspunkt (gates) mellom hver av stegene (stage) i modellen. Evaluerings- og beslutningspunktene vil si at vi stopper opp etter hvert steg for å vurdere om vi skal gå videre til neste steg eller ikke, eventuelt ta et skritt tilbake. Det settes normalt opp en rekke kriterier som må vurderes etter hvert steg. Noen av kriteriene er kriterier som være oppfylt før vi går videre, mens andre BØR være oppfylt.

Dette gjør at vi har muligheten til å stoppe mislykkede produktutviklingsprosjekter på et så tidlig steg som mulig, før vi sløser bort flere ressurser på å videreutvikle en produkt som ikke har livets rett.

Multifunksjonell Stage-Gate-modell

Multifunksjonell Stage-Gate-modellen er en videreutvikling av Stage-Gate-modellen, hvor vi innfører flere aktiviteter med medarbeidere fra flere forskjellige avdelinger på hvert steg (Cooper, 1994). Dette kalles integrert produktutvikling, og kan illustreres slik:

Stage-Gate-modellen kan også kombineres med andre produktutviklingsmodeller. Modellen under viser en slik videreutvikling av Stage-Gate-modellen og er produktutviklingsmodellen til teleselskapet TeleNor. En modell som er utviklet for å passe bedre til utvikling av tjenester enn det den klassiske Stage-Gate-modellen:

Modell for produktutvikling i TeleNor (GREI, 1997)

I de påfølgende artiklene går vi igjennom hvert enkelt av de vanligste produktutviklingtrinnene.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjonsmodell

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InnovasjonsmodellIdentifisere forbedringsområdene for innovasjonen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonsmodell
 • Aktivitets- og Stage-Gate-modellen
 • Identifisere forbedringsområdene for innovasjonen
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Ideprosessen – starten på en ny innovasjon
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Workshop (arbeidsmøte, arbeidsseminar og arbeidsgruppe)
 • Brainstorming ( Idédugnad )
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Innovasjonen og entreprenørens research fase
 • Idevurdering og økonomisk analyse av potensialet
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Prototype
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • Lanseringsstrategi