agenturer.no

    Denne artikkelen er del 2 av 28 artikler om Corporate Governance

Definisjon av virksomhet

Virksomhet benyttes her for alle de ulike organisasjonsformene som finnes i privat og offentlig sektor. Vi bruker med andre ord begrepet virksomhet her istedenfor uttrykk som bedrift, selskap, foretak o.l.

Med virksomhet menes:

En strukturert og organisert samling av aktiviteter og gjøremål som er utformet i den hensikt å produsere et konkret resultat i form av et produkt eller tjeneste for en intern mottar i bedriften eller for ekstern kunde på et marked (GOTTSCHALK 2002).

Annonse

Hva er et foretak?

I norsk dagligtale benyttes begrepene foretak, virksomhet og bedrift ofte om hverandre. SSB sier at mange som sier bedrift, egentlig mener det som i statistikksammenheng og i enhetsregisterloven anses som den juridiske enheten vi kaller foretak. 

Et foretak er det man oppretter når man registrerer seg for å drive virksomhet i Norge. Eksempler på slike juridiske enheter (foretak) er aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltpersonforetak.

Hva er en virksomhet?

Et foretak kan ha én eller flere underenheter som utfører aktivitet. Et vanlig foretak kan f.eks. inndeles i ulike avdelinger som utfører ulike typer aktiviteter og som alle rapporterer og er underlagt foretaket.

Det er disse enhetene som omtales som virksomheter i enhetsregisterloven, offentlig statistikk, offentlige rapporter o.l. SSB sier at de tidligere benyttet begrepet bedrift om disse enhetene, men ettersom deres statistikker om foretak og virksomheter ikke bare omfatter næringslivet, men også det offentlige, benyttes begrepet virksomhet som er et mer dekkende begrep. Vi kan dermed si:

Virksomhet er en enhet i et foretak

eStudie.no skiller imidlertid ikke mellom foretak og virksomhet. Vi anser en virksomhet til å også omfatte den juridiske enheten vi kaller foretak.

Annonse

Virksomhetstyper

virksomheter

Begrepet virksomhet er som du skjønner et meget omfattende begrep. I denne sammenheng kan vi skille mellom:

 1. Private virksomheter – privat eide virksomheter som retter seg mot et marked med et verditilbud
 2. Offentlige virksomheter – offentlig eide og drevne virksomheter
 3. Næringsvirksomhet – en virksomhet med et økonomisk formål.
 4. Ideell virksomhet – en virksomhet uten et økonomisk formål for sin virke.
 5. Kommersielle virksomheter – Virksomheter som drives for å tjene mest mulig penger til sine eiere.
 6. Ikke-kommersielle virksomheter – Virksomheter som drives på et “non-profitt” grunnlag.

Den vanligste driftsformen for private virksomheter er aksjeselskap (AS), men virksomheten kan også være et enkeltpersonforetak som drives av én person, med eller uten ansatte, eller et ansvarlig selskap (ANS), selskap med delt ansvar (DA) eller et kommandittselskap (KS).

Kilder:

 • https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/artikler-og-publikasjoner/fra-bedrift-til-virksomhet
 • https://no.wikipedia.org/wiki/Virksomhet
 • https://dfo.no/fagomrader/okonomiregelverket/ord-og-begreper/glossary/v/virksomhet/
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Corporate Governance (eierstyring)Valg av selskapsform >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Å leie lokaler
 • Driftsfasen til selskapet