HMS og intern kontroll som styringssystem

Målet er å sikre lovet prosesskvalitet slik at man er garantert at kundene alltid får et kvalitetsprodukt som oppfyller definerte kvalitetskrav

Prosesstyring

En gjennomgang av begrepet prosesstyring og hvilke teorier og modeller du kan benytte deg av for å oppnå en god prosesstyring.