Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 14 artikler om Digital markedsføring

Som et resultat av digitaliseringen av samfunnet og paradigmeskiftet fra analoge til digitale signaler har digital markedsføring fått en stadig viktigere rolle i virksomhetens markedsføring. Vi har idag fått et klart skille mellom tradisjonell- og digital markedsføring.

Direkte markedsføring

Modellen over viser noen av forholdene som skiller direkte markedsføring fra tradisjonell markedsføring. La oss se litt nærmere på noen av disse forholdene. 

Aktivitetsstyring

Mens tradisjonell markedsføring er basert på markedsplanlegging er digital markedsføring databasestyrt. Digital markedsføring kan derfor ikke kan benytte seg av den samme påvirknings- og kommunikasjonsformen som tradisjonell markedsføring.

Påvirkningsform 

Ettersom databasestyrt markedsføring er mer personlig og målrettet enn tradisjonell markedsplanlegging benytter digital markedsføring seg av målgruppestyrt og personlig kommunikasjon istedenfor massekommunikasjon som kjennetegner tradisjonell markedsføring. 

Kommunikasjonsform

Påvirkningsformen gjør at digital markedsføring er basert på toveis kommunikasjons i motsetning til tradisjonell markedsføring som normalt er basert på enveiskommunikasjon.

Viktige kjennetegn

Markedsføringen går bort fra:

Markedsføringen snur seg mot:

Ukjente kundeemner og kunderKjente/identifiserte kundeemner og kunder
Drevet av kreativitetDrevet av resultatet
Segment/massepåvirkningIndividuell og nisje påvirkning
Vinne “diplomer”Vinne, beholde og beskytte kunder
MonologDialog med individer
Bombardere markedetBygge partnerskap
Passive kunderAktive kunder (involverte kunder)
Tradisjonell reklameIntegrert markedsføring
USP (unike salgs poeng)Resultat og verdiopplevelser
Singel-kanal distribusjonFlere kanaler (allianser)

Denne dreiningen har medført at dagens selgere ikke lengre fremstår som “selgere“, men som “markedsførere” og “rådgivere“.

Kunden skal finne bedriften istedenfor at bedriften skal finner kunden

Tradisjonell markedsføring benytter seg stort seg av en push-strategi, hvor målet med markedsføringen er å finne nye kundeemner og kunder til virksomheten. Dette skiller seg dramatisk fra digital markedsføring som stort sett benytter seg av en pull-strategi, hvor målet med markedsføringen er å få kundene til å finne virksomheten. Vi har derfor fått en dreining, hvor målet er at kunden skal finne virksomheten istedenfor at virksomheten skal finne kunden.

Les mer: Push- og pull-strategi

Resultatet kan måles direkte

Den største forskjellen mellom tradisjonell og digital markedsføring er kanskje at vi kan måle resultatet direkte når vi gjennomfører en direkte markedsføringskampanje, mens vi sjelden kan måle resultatet dirkete når vi snakker om tradisjonell markedsføring.

Målrettet markedsføring

Siden digital markedsføring er databasestyrt og utformet slik at kampanjen skal gi umiddelbar respons er digital markedsføring mer målrettet enn tradisjonell markedsføring som henvender seg seg til bredere grupper istedenfor til enkeltindivider.

Muligheter til å justere kampanjen underveis

I motsetning til tradisjonell markedsføring gir digital markedsføring deg muligheten til å gjøre justeringer underveis i en kampanje. Du kan når som helst endre eller sette annonser på pause, eller justere utseende og innholdet på nettsiden og sosiale medier. Hvis én annonse med et spesifikt budskap er svært effektiv, kan du raskt og enkelt endre de andre annonsene til å ha samme budskap. Ved tradisjonell markedsføring er ikke friheten like stor. Er reklamefilmen laget eller avvis annonsen trykt kan du ikke endre skrivefeilen eller bytte ut bildet.

Full kontroll over budsjettet og tid

Tradisjonell markedsføring kan være svært kostbart og du må bestille annonse plassen, reklamefilmen, radio-spotten og plakatene i god tid i forveien.

Ved digitale annonser kan du bestemme hvor mye du er villig til å bruke per dag/måned, og du kan justere summen underveis. Du kan også bestemme nøyaktig når annonsen skal vises ovenfor hvem. Denne muligheten har du sjelden i de tradisjonelle mediene.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Digital markedsføringInbound markedsføring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Digital markedsføring
 • Hva skiller digital markedsføring fra tradisjonell markedsføring?
 • Inbound markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Digital markedsstrategi
 • Digitale kanaler og virkemidler
 • Nettside og nettsted
 • E-handel (elektronisk handel)
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Søkemotormarkedsføring (SEM)
 • Sosiale medier
 • Viral markedsføring
 • Bannerannonser
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.