Temperament

Temperament inkluderer atferdstrekk som omgjengelighet, emosjonalitet, aktivitetsnivå, oppmerksomhetsnivå og utholdenhet.

Stress

Stress er et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser på stimuli som oppfattes å hindre eller true oss

Arv og miljø

Hva er medfødte egenskaper og hvilke utvikler vi gjennom kontakt med omgivelsene rundt oss? Arveanlegget ligger i genene.