Domene og webhotell fra OnNet.no

Kulturuttrrykk

Hva er et kulturuttrykk?

Mesteparten av innholdet til kultur er ikke direkte synlig, men de kan studeres gjennom ulike kulturuttrykk. Med kulturuttrykk menes:

”de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i en kultur”

Kulturuttrykk refererer til de forskjellige måtene som et samfunns verdier, tro, tradisjoner og identitet kommer til uttrykk på. Disse uttrykkene kan være materielle eller immaterielle og dekker et bredt spekter av menneskelige aktiviteter.

Kulturuttrykkene gjør seg spesielt synlig i de dominerende artifaktene i en kultur. Disse kulturuttrykkene kan normalt ikke forståes fult ut på et kognitivt nivå, da de er i større grad observerbare og følbare fenomener enn rasjonelle og logiske fenomen.

Kulturuttrykkene er spesielt enkle å få øye på når du reiser til en helt ukjent kultur, f.eks. når du reiser fra Norge til Kina for første gang. Kulturuttrykkene er da fellesbetegnelsen for alle artifakter og fenomen rundt deg du kan se, høre og se i det daglige.

Typer av kulturuttrykk

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.