Domene og webhotell fra OnNet.no

Kjerneelementene i kulturens innhold er ikke direkte synlig, men de kan studeres gjennom ulike kulturuttrykk som er fellesnevneren for alle medlemmene i kulturen. Det vil si alle dominerende artifaktene i en kultur.

Vi kan dermed definere kulturuttrykk som:

”de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i kulturen”

Kulturuttrykkene kan normalt ikke forståes fult ut på et kognitivt nivå, da er i større grad observerbare og følbare fenomener enn rasjonelle og logiske fenomen.

Kulturuttrykkene er spesielt enkle å få øye på når du reiser til en helt ukjent kultur, f.eks. når du reiser fra Norge til Kina for første gang. Kulturuttrykkene er da fellesbetegnelsen for alle artifakter og fenomen rundt deg du kan se, høre og se i det daglige.

I denne artikkelen vil jeg ta for meg kulturuttrykkenes betydning for organisasjonskulturen, men de samme prinsippene gjelder også for samfunnkulturen virksomheten og vi alle inngår i.

4 typer kulturuttrykk

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.