Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Pilotundersøkelse og eksplorerende design

Hva er en pilotundersøkelse?

Med pilotundersøkelse, også kalt forundersøkelse, menes:

En liten forundersøkelse av problemområdet for å avdekke hvilke beslutningalternativer som finnes og hvilke data som må samles inn og analyseres i denne forbindelse 


Formål

Formålet med pilotundersøkelsen er å avdekke beslutningssituasjonen og hvilke beslutnings alternativer som finnes, eller å identifisere beslutningsproblemet som denne prosessen også kalles. I praksis vil dette si å gjøre oss bedre kjent med situasjonen og problemet vi ønsker å studere for å avgjøre:

  1. hvordan vi skal formulere problemstillingen til hovedundersøkelsen
  2. hvem vi skal studere i hovedundersøkelsen for å belyse problemstillingen og hvorfor vi må inkludere disse aktørene i de videre studiene
  3. hvilken informasjon (data) vi må samle inn og analysere i hovedundersøkelsen for å finne svaret på problemstillingen og hvorfor denne informasjonen er viktig å samle inn og belyse.
  4. hvilke metoder og analyser vi bør benytte oss av i hovedundersøkelsen for å belyse problemstillingen og finne de rette svarene på vår problemstilling og hvorfor disse metodene og analysene vil være de rette.

Jo større usikkerheten (entropien) er rundt beslutningssituasjonen, jo mer tid bør vi bruke i denne pilotundersøkelsen av hovedproblemet.

Analysens innhold

Vanligvis legger pilotundersøkelser vekt på:

  • Oppsporing av relevant teori, litteratur, relevante data, etterlignbare instrumenter og opplegg.
  • Kontakt med informanter og andre ressurspersoner om “hva de ville ha lagt vekt på”, “hva de ville ha undersøkt selv”.
  • Gjennomgåelse av relevant mediestoff om emnet.
  • Enkle empiriske forundersøkelser
  • Ustrukturerte observasjoner av fenomenet
  • Kvalitative intervjuer av grupper eller individer

Normalt skal pilotundersøkelsen gi svar på spørsmål av typen:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg