Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I soliditetsanalysen kartlegges det om bedriften har økonomiske ressurser til å stå i mot fremtidige tap. Tap blir ført mot egenkapitalen og denne fungerer dermed som en sikkerhet mot fremtidige tap og konkurs. I denne forbindelse ser vi på selskapets anskaffelse og anvendelse av kapital, samt selskapets finansierinstruktur.

Den enkleste måten å skaffe seg oversikt over bedriftens finansieringstruktur er ta utgangspunkt i kundens balanse og utarbeide et finansieringskjema.

Skjemaet under er hentet fra Bedriftens økonomi – Kjell G. Hoff (1995) og viser både bedriftens kapitalanskaffelse og -anvendelse og hvor stor del av de enkelte eiendeler som er finansiert av langsiktig og kortsiktig kapital.

Finansiert ved kaptialanskaffelse

Anvendelse
av kapital
EiendelerKortsiktig gjeldLangsiktig gjeldEgen kapital
Kr%Kr%Kr%Kr%
Mest likvide omløpsmidler        
Minst likvide omløpsmidler        
Sum omløpsmidler        
Anleggsmidler        
Sum eieendeler / Totalkapital        

Hva er en god finansieringsstruktur ?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss