Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Markedsporteføljen består i prinsippet av alle tilgjengelige usikre investeringsmuligheter som en investor har. Markedsporteføljen vil for eksempel inneholde human kapital, som umulig lar seg prise, og er dermed en av flere grunner for at markedsporteføljen er en hypotetisk portefølje som ikke lar seg observere.

I kapitalverdimodellen forutsetter vi at markedsporteføljen er en effisient portefølje, men det er vanskelig å bevise dette så lenge porteføljen ikke lar seg observere. Richard Roll (1977) mener at kapitalverdimodellen i teorien kan testes, men at så langt har ingen riktig og entydig test dukket opp i litteraturen. Roll mener at så lenge markedsporteføljen er uobserverbar, er det heller ikke noen grunn for at en slik test skal kunne gjennomføres i fremtiden. Siden markedsporteføljen ikke kan observeres, brukes markedsindekser som for eksempel S&P 500 som erstatning.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss