Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

Hva er kreativitet?

agenturer.no

Kreativitet er opprinnelsen til innovasjon. Kreativitet er derfor helt nødvendig for å kunne komme opp med, skape og lage originale nye idéer, prosesser og forbedringer, mener bl.a. Tidd og Bessant (2013).

Hippel (2005) sier at kreativitet er:

“et sett holdninger, egenskaper i forhold til endring og forandring, og at det dreier seg om viljen til å leke med nye idéer og muligheter”.

Kreativitet dreier seg om å gjøre ting bedre, annerledes, komme med nyheter og løsninger på problemer. Noe som krever en sterk kreativ motivasjon. En motivasjon som skapes når (Drucker, 1985):

«People become more creative when they feel motivated primarily by the interest, satisfaction, and challenge of the situation».

En effektiv metode for å skape kreativ involvering av medarbeiderne og brukerne i en innovasjonsprosess er å lage kreative utviklingsgrupper.

Kreativ utviklingsgruppe

En kreative utviklingsgruppe er en prosjektgruppe som har fått i oppgave å lede den kreative prosessen som skal lede frem til sluttresultatet gruppen er satt til å utføre, f.eks. skape en innovasjon

For at en kreativ utviklingsgruppe skal fungere må forholdene legges til rette for at kreativiteten skal blomstre og for at deltakerne skal utvikle ide-konsepter.

Når gruppen skal settes sammen, organiseres og ledes må det legges vekt på å skape en plattform hvor kreativiteten får fritt utløp og en gruppe hvor deltakerne føler seg trygge, fri, fokusert og motivert til å bringe nye idéer til verden. Gruppen må designes for å skape og opprettholde engasjement blant deltakerne og en “her og nå-involvering” i situasjonen for å stimulerer til kreativitet og nytenkning. Deltakernes persepsjon og kommunikasjon må legges opp slik at den foregå utenfor de vanlige faglige, sosiale og kulturelle forventninger eller såkalte bindinger for å stimulere deltakernes kreativitet. 

Horisontal tankegang kommer inn som et viktig element som bidrar til spontanitet, fantasi,
improvisasjon og aksept blant deltakerne. I horisontal tenkning handler det om å tenke «what might be» og ikke «what is». Noe som sørger for at man ikke er bundet til å se tilbake på tidligere løsninger (Sørensen et al. 2008).

Gruppens sammensetning

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg