Domene og webhotell fra OnNet.no

Den politiske rammen er 1 av 4 fortolkningsrammer for organisasjon og ledelse som Bolman & Deal (2009) beskriver i sin bok “Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse” for å beskrive de vanligste måtene å organisere og lede en organisasjon på.

Hva er den politiske rammen?

Den politiske rammen ble opprinnelig skapt av statsvitere. Alinsky (1971) sier at:

 «politiske realister ser verden som den er: – en arena for maktpolitikk hovedsakelig tilskyndet av direkte egeninteresser».

Kjennetegn

Her betraktes organisasjonen som en arena hvor ulike interessegrupper kjemper om makt og knappe ressurser. Konflikter og bruk av makt kan ikke unngås.

Konflikter på grunn av variege forskjeller og begrensede ressurser er en del av hverdagen til enhver virksomhet, hevder den politiske lederen. Bruk av makt og politikk er sentrale elementer i organisasjoner som ikke kan feies under teppet, hevder den politiske rammen.

Siden alle mennesker har forskjellige behov, ønsker, interesser, holdninger, livsstil og vi alle ser tingene i forskjellige perspektiv vil det finnes konflikter i alle nivå i organisasjonen. Kjøpslåing, forhandlinger, tvangsforanstaltninger og kompromisser vil derfor være naturlige deler av ethvert organisasjonsliv.

Spør vi en leder som kun praktiserer den strukturelle rammen om hva en organisasjon er, vil vi etter all sannsynlighet få følgende svar:

«Organisasjoner skapes og kontrolleres av legitime makthavere, som setter målene, former strukturen, ansetter og leder arbeidstakerne mot de fastsatte mål».

Stiller vi en politisk leder det samme spørsmålet, vil vi få til svar at:

«Organisasjonens mål, strukturer og strategier ikke er et resultat av ledelsens dyktighet eller planer, men et sluttresultat av kjøpslåing og forhandlinger som organisasjonens interessegrupper har ført seg imellom».

Ser vi på organisasjonen fra det politiske perspektiv, vil bedriftens mål, struktur og strategi være en syntese av de kompromiss som koalisjonene i organisasjonen har inngått. Vinnerne, dvs. de som får gjennomslag for synspunkter sine, vil være de som har makt, og som er i stand til å bruke makten på den beste måten. Derfor er det viktig å bygge seg opp sterke allianser som øker makten og sjansene for å få gjennomslag for egne synspunkter.

I følge det politiske perspektivet vil ikke organisasjonens mål, strukturer og strategier være et resultat av ledelsens dyktighet, men et resultat av en kjøpslåings- og forhandlingsprosess.

5 kjennetegn ved alle organisasjoner

De politiske ledernes syn på organisasjonen kan i følge Bolman & Deal, sammenfattes i fem påstander:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.