Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Når det gjelder den strukturelle organiseringen av toppledelsen står man ikke like fritt, som man gjør i struktureringen under toppledelsen. Dette fordi det finnes en rekke regler og lover som regulerer denne strukturen i organisasjoner som driver næringsvirksomhet.

Hvilke lover og regler som gjelder vil i stor grad være avhengig av hvilken selskapsform organisasjonen har valgt. Vi skal her se litt nærmere på de viktigste forholdene i ansvarlige selskaper og aksjeselskaper.

Ansvarlige selskaper

Deltakerne i et ansvarlig selskap er sameiere i et formueskompleks som de skal forvalte etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er imidlertid ikke uten videre gitt at dette gir den enkelte deltager rett til å ta seg av bestemte arbeidsoppgaver eller å ha sitt daglige virke i foretaket.

Slike forhold bør alltid avklares i selskapsavtalen (Gundersen, Faafeng Jr. – Lov og rett for næringslivet). En avtale som er opprettet mellom partene i forbindelse med stiftelsen av organisasjonen og utarbeidelsen av stiftelsesavtalen. Selskapsavtalen skal være kartet som viser hvordan problemer skal løses, og et regelverk som partene kan holde seg til i konfliktsituasjoner.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.