Domene og webhotell fra OnNet.no

Disruptive innovasjoner, -teknologier og -endringer er tre moteord vi møter overalt, og som vi kommer til å høre stadig mer om i mange år fremover. Det er derfor viktig at vi lærer oss hva disse begrepene betyr og hvordan vi skal forholde oss til dem.

Utgangspunktet er det engelske ordet disrupt som betyr forstyrre. Vi snakker dermed om “forstyrrende innovasjoner, -teknologier og -endringer”

Disruptiv teknologi

En teknologi er i seg selv ikke forstyrrende, men muliggjørende for et samfunn. Det er først når teknologien brukes til å skape disruptive innovasjoner og endringer at vi kan snakke om en disruptiv teknologi. En disruptiv teknologi kan defineres som:

Teknologier som muliggjør nyvinninger (innovasjoner) som “forstyrrer” et et eksisterende marked

Begrepet disruptiv teknologi ble første gang innført av Clayton M. Christensen i artikkelen «Disruptive Technologies: Catching the wave» (1995) for å beskrive innovasjoner som forbedrer et verditilbud (produkt/tjeneste) og endrer forretningsmodellen på en måte som markedet ikke forventer.

Clayton Christensen sier at det er tre ting som kjennetegner en disruptiv teknologi (“forstyrrende teknologi”):

  1. Løsningene har i utgangspunktet størst appell til brukere som blir oppfattet som mindre interessante – av de etablerte selskapene i et marked
  2. Løsnigene er tilsynelatende dårligere enn de teknologiene som allerede er etablert som toneangivende innenfor markedet.
  3. Aktører med en etablert posisjon må gå gjennom en periode med lavere fortjenestemarginer, dersom de skal ta i bruk forstyrrende teknologier.

Disruptiv innovasjon

I The Innovator’s Solution (2003) erstatter Christensen begrepet disruptiv teknologi med begrepet disruptiv innovasjon. Dette fordi innså at det ikke nødvendigvis er teknologier i seg selv som er forstyrrende, men den strategien eller forretningsmodellen som teknologien muliggjør som skaper den “forstyrrende” effekten.

Disruptiv innovasjon kan defineres som:

«Innovasjon som forstyrrer et eksisterende marked og skyver bort markedsledende bedrifter og produkter».

Vi snakker med andre ord om “banebrytende innovasjon” som forstyrrer et eksisterende marked på en måte som gjør de eksisterende forretningsmodellene irrelevante. Det som gjør en innovasjon disruptiv kan være:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss