Domene og webhotell fra OnNet.no

Definisjon >> Gruppeledelse

Med gruppeledelse menes:

“Å organisere og lede en gruppe mennesker som inngår i en større organisasjonsstruktur”

Å være en gruppeleder er ikke lett, da alle organisasjoner er fulle av folk som mener at ingenting er verre enn å arbeide i grupper. De mener at grupper uten unntak er ineffektive, rotete og frustrerende. Individuelle forskjeller og mellommenneskelige dynamikk skaper uavlatelig rot i grupper, hevder de og viser til at livsviktige prosjekter vakler fordi ingen i teamet liker lederens stil. Avdelinger blir involvert i oppholdende krigføring på grunn av friksjon mellom deres respektive sjefer osv. Alt dette kan være sant, men i så fall skyldes dette at førstelinje og mellomlederne ikke har klart å skape de rette gruppene og organisere dem på korrekt måte i forhold til de målene og oppgavene de er satt til å nå og utføre.

Erfaringer viser at grupper lett «seiler seg» vill, og at de ofte forbruker store mengder tid og energi på retningsløse aktiviteter. Av den grunn er det viktig at gruppelederen tar på seg ansvaret for å hjelpe gruppen i å utvikle retningssans, en stabil kurs og forpliktelser mot den valgte retningen.

Gruppestrukturen avgjør gruppens effektivitet

En forutsetning for å få en gruppe som fungerer er av vi velger korrekt gruppestruktur til gruppen. Dette er viktig fordi hvis vi ikke klarer å velge en struktur som passer til gruppens mål og oppgaver, vil dette gå ut over arbeidsinnsatsen og moralen i gruppen. Noe som reduserer både gruppen og organisasjonens effektivitet.

Hvilken struktur gruppen bør velge, vil selvfølgelig være avhengig av forholdene i og rundt gruppen. La oss derfor starte med å se på hva er en gruppe og hvilke typer grupper finnes, før vi kommer nærmere inn på hva vi må se på og vurdere når vi skal velge gruppestruktur og hva som kjennetegner en effektiv gruppe.

Å finne den strukturen som passer best for gruppen, vil som regel kreve nøye overveielser av en rekke situasjonsbestemte variabler. Men siden flere av disse variablene som regel er både uklare og vanskelige å måle, er det ikke alltid lett å velge riktig gruppestruktur.

Ønsker du å sette sammen en kreativ utviklingsgruppe stilles det helt spesielle krav til gruppens sammensetning og organisering som vi har tatt for oss i en egen artikkel om kreative grupper.

I denne artikkelserien vil vi gå igjennom hvilke ulike gruppe konfigurasjoner vi kan velge mellom og hvordan gruppedynamikken i en gruppe fungerer. Dette for å vise deg hvordan du kan bruke gruppedynamikken til å styre gruppens atferd.

Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur

Det finnes mange ulike konfigurasjoner man kan benytte seg av for å skape en formell gruppestruktur.

I Bolman & Deals bok «Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse» er følgende gruppestrukturer nevnt:

  • Struktur med en sjef
  • Enkelt hierarki
  • Struktur med mellomledere
  • Sirkelnettverk
  • Stjernenettverk

Hvordan disse gruppe konfigurasjonene kan brukes i praksis er vist i eksemplene under. Eksemplene er hentet fra «Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse» – Bolman & Deal.

Eksemplene tar utgangspunkt i et styre med en styreformann og fire styremedlemmer.

Struktur med en sjef

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.