Nettbutikkens sikkerhet

Nettbutikkens sikkerhet er viktig for at kundene skal få tillit til nettbutikken og tørre å bestille fra den.

Drift og vedlikehold

Hvem skal ha ansvaret for drift og vedlikehold av nettbutikken, og hvordan skal driften og vedlikeholdet skje?

Implementerinsstrategi for nettbutikken

Strategi som tar for seg hvordan virksomheten ønsker å implementere den nye nettbutikken i virksomhetens eksisterende organisasjon og verdikjede.

Innholdstrategi for nettbutikken

En strategi som forteller hvilket innehold nettbutikken skal ha, og kan deles opp i fire del-strategier som tilsammen utgjør innholdstrategien:

Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken

For å sikre at alle kunder får de bestilte varene i rett kvantum, rett kvalitet, til rett tid, plass og pris, trenger virksomeheten også en kvalitetsikringsystem

Netthandel strategi (plan)

Hva er en netthandel strategi (plan)? Når du har vurdert virksomhetens rammebetingelser og resultatene fra situasjonsanalysen opp mot hvilken risiko virksomheten er villig til å...

Registrering, frakt og levering av ordren i nettbutikken

Registreringen av ordren og betalingen mot nettbutikkens database skjer automatisk, men ordren blir IKKE videresendt til andre informasjonsystemer.

Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse

For å avgjøre dagens situasjon og virksomhetens fremtidsplaner kreves det at vi gjennomfører en situasjonsanalyse.

Styring og kontroll av nettbutikken

Sentralt i styring og kontrollprosessen står måling og evaluering av tre faktorer: Synlighet, trafikk og konverteringsgrad