Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er økologi?

Wikipedia sier at økologi er:

«læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet»

Økologi er det vitenskapelige studiet av hvordan levende organismer og det omgivende
fysiske- og kjemiske miljø samvirker og danner komplekse nettverk og kretsløp.

Min definisjon er:

«Økologi er læren om hvordan sammenhengene i naturen påvirker hverandre»

Økologi handler om hvordan forhold i naturen forholder seg til hverandre, eller rettere sagt om samspillet (vekselvirkningen) mellom det levende og ikke-levende i naturen, hvordan disse forholdene påvirker hverandre og hvordan dette blir påvirket av endringer i miljøet. Vi kan dermed si at økologi er:

«Læren om samspillet i naturen og hvordan ulike arter forholder seg til hverandre og miljøet de lever i.»

Biotiske og abiotiske faktorer

Når vi skal studere dette samspillet kan vi dele naturen opp i den levende og ikke-levende delen.

De levende delene kalles biotiske faktorer og er alle de levende organismene slik som planter og dyr. De ikke-levende delene kalles abiotiske faktorer og er for eksempel temperatur, klima og vann. Disse utgjør det miljøet artene lever i.

Levende organismer (biotiske faktorer) er åpne systemer med strøm av stoff og energi og er i konstant forandring: vekst, utvikling, formering og nedbrytning, ulikt maskiner.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.