Prinsippforhandlinger

Velg en av fire utgangspunkt avhengig av forhandlingssituasjonen

Unngå stillingskrig (Posisjonsforhandling)

Unngå at møter og forhandlinger utvikler seg til en vinner/taper posisjon, hvor du vil bli sittende som taperen og kunden som vinneren.

Skill mellom sak og person (mennesket) i forhandlinger

Angrip ikke motstanderen som personen, men saken og de argumentene som blir framsatt.

Krev bruk av objektive kriterier under forhandlinger

Bruk av objektive kriterier unngår at det går prestisje i saken og at følelsene skal ta overhånd. Bruk av objektive kriterier skaper utvilsomt den mest rasjonelle beslutningsprosessen, forutsatt at partene klarer å komme frem til et sett felles kriterier.

Kjøpslåing og forhandling

Viktige virkemidler innenfor den politiske rammen og når organisatoriske beslutninger som involverer flere skal treffes.