Forhandlingsteknikk

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Forhandlingsteam – oppgave og roller

Når vi forbereder oss til forhandlinger er det vanlig å sette opp et forhandlingsteam som får ansvaret for gjennomføringen av forhandlingene.

Vanskelige forhandlinger – hvordan vinne dem?

Forhandlingssituasjoner hvor det er vanskelig å få fremgang i forhandlingene fordi motparten opptrer ubehagelig, uetisk, aggressivt e.l.

Forhandlingstyper

Det finnes mange typer forhandlinger. Hvordan forhandlingene legges opp er avhengig av hva slags type forhandling vi snakker om.

Forberedelser til forhandlinger

Jo bedre forberedt du er, jo større er også sjansene for at forhandlingene skal gi deg det resultatet du er ute etter. 

Forhandlingsprosessen

Forhandlinger som prosess kan deles opp i tre faser. Forstadiet, forskningsprosessen og etterstadiet. Alle tre stadiene er like viktig.

Prinsippforhandlinger

Prinsippforhandlinger er et alternativ til posisjonforhandlinger, og kan oppsummeres i fire hovedpunkter som er knyttet til forhandlingene.

Unngå stillingskrig (Posisjonsforhandling)

Posisjonsforhandling vil si å velge en hard forhandlingsstil, hvor du inntar en "steil" posisjon for å sikre dine interesser.

Forhandlingsstiler (atferdsstil i forhandlinger)

Hvilket atferdsmønster, også kalt atferdsstil eller forhandlingsstil, bør du velge under forhandlingene for å nå ditt forhandlingsmål?

Bruk av makt, informasjon, allianser og tid i forhandlinger

Når du går inn i forhandlinger med noen er målet naturlig nok å vinne forhandlingene. Du ønsker å få gjennomslag for ditt løsningsforslag

Hva er et godt forhandlingsresultat?

Å gi noen eksakte svar på hva som er et godt forhandlingsresultat er umulig, da alle forhandlinger er situasjonsbestemte.

Kundens forhandlingstriks

Ved å kombinere makt, informasjon og tid har kunden ett uttall av strategier som kan velges for å presse selgeren til å gi bedre betingelser. Vanlige knep er...