Domene og webhotell fra OnNet.no

scenario

Scenario definisjon

Ordet scenario stammer opprinnelig fra greske ordet “scene” hvor betydningen hadde sammenheng med teater. Scenario er et “scenebilde” av fremtiden sett fra fremtiden.

En scenario analyse tar utgangspunkt i fremtiden (f.eks. år 2025), for så å prøve å beskriver den utviklingen som har skjedd fra i dag til dette tidspunktet.

Hva er et scenario?

Wikipedia forklarer et scenario slik:

“Et scenario er en fortelling i miniatyr, en helhetlig beskrivelse av hvordan et samfunn eller marked kan tenkes å se ut i fremtiden og utviklingen som har ledet til en ny fremtidig tilstand. Et vanlig norsk synonym er “fremtidsbilde””.

I motsetning til Delphi og perspektivanalyse, hvor vi tar utgangspunkt i nåtiden for å tenke oss fremtiden, krever scenario at vi mentalt forflytter oss til en fjernere fremtid og beskriver hva vi ser der.

Det typiske ved Scenario er at vi forsøker å løsrive oss fra nåtiden for å gi vår fantasi friere løp i fremtidsvisjonen. I praksis vil dette være en hjelp, fordi vi ellers lett blir forstyrret av mer praktiske problemer i nåtiden.

En av fordelene med scenario analyser er at vi kan inkludere så mange påvirkningfaktorer vi ønsker. Vi kan dermed analysere såvel enkle som komplekse fremtidshendelser. Cornelius (2005) sier at scenarioer skal utfordre de antakelser vi har og hjelpe oss å identifisere muligheter og trusler som kan oppstå i framtiden.

Scenariometodikken bygger på hypotesen om at utviklingen sjelden er entydig eller forutbestemt. Scenario metoden går derfor ut på å undersøke og beskrive flere ulike alternative fremtider, før vi konsentrere oss om den “fremtiden” vi finner mest sannsynlig ut i fra en subjektiv vurdering. Scenario metoden uttaler seg dermed ikke noe om hvilken konfidensintervall resultatene bygger på. Den prøver bare å trekke opp et bilde av hvilke fremtider som kan bli en realitet og hva konsekvensene av disse fremtidsbildene vil bli for undersøkelseobjektets (det vi uttaler oss om).

Basert på en subjektiv vurdering rangerer vi så disse potensielle fremtidsbildene etter hvilket scenario vi tror har størst sjanse for å bli en realitet, før vi så utforsker denne eller disse strategiske veien(e) videre.

Antall scenarioer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.