Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. I 1871 vant Tyskland den fransk-prøyssiske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland. Krigen økte satsingen på utviklingen av ny teknologi. Revolusjonen sluttet i 1914, da den første verdenskrigen innledet en ny tid der den teknologiske utviklingen utelukkende ble brukt til krigføring.

Under den andre industrielle revolusjonen var det en sterk utvikling innen kjemisk-, elektrisk-, olje-, og stålindustri. Masseproduksjon av forbruksvarer var også utviklet i denne tiden.

Papirindustrien vokser opp

I 1890-årene gjorde Norge et nytt sprang frem mot industrisamfunnet. Da ble grunnlaget lagt for en celluloseindustri med papir som siste produksjonsledd. Fremstillingen av sulfat- og sulfittcellulose ble først konsentrert til Glommavassdraget. Borregaard i Sarpsborg, grunnlagt i 1889 med britisk kapital, var alt i 1899 landets største industrivirksomhet med over tusen arbeidere.

Vannkraft blir Norges store satsningsområde

På grunn av Norges naturgitte naturressurser, med hundrevis av store fossefall lokalisert i alle landets fjell og daler, var det naturlig for landet på slutten av 1800-tallet å begynne å investere i og satse på utvikling av vannkraften i Norge. Norge begynte derfor å utnytte vannkraft for å produsere elektrisitet på slutten av 1800-tallet.

En egen lov sørget for at vannkraften ble bygd ut av private, mens selve vannkraftressursen forble i offentlig eie. Som følge av dette ble det etablert flere industribedrifter. 

Industrialiseringen stimulerer urbaniseringen

Industrireisingen fram til 1905 foregikk mange steder i landet, men med tyngdepunkt i og rundt hovedstaden, i Østfold og rundt Drammen, i Grenland og i de største byene. Etter unionsoppløsningen kom nye industrigrener til, spesielt kraftkrevende industri som ble lagt nær store fosser – i Rjukan, på Vestlandet og andre steder.

Det ble skapt flere lokalsamfunn der industrien helt eller delvis dominerte, i Rjukan og Årdal, langs Drammenselva og i større byer som Sarpsborg og Stavanger. 

Nye typer industrialiserte produkter

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg