Domene og webhotell fra OnNet.no

Den andre industrielle revolusjon er en betegnelse brukt om endringer som skjedde i en rekke industrialiserte land fra seint 1871 til 1914.

I 1871 vant Tyskland den fransk-prøyssiske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland. Krigen økte satsingen på utviklingen av ny teknologi. Revolusjonen sluttet i 1914, da den første verdenskrigen innledet en ny tid der den teknologiske utviklingen utelukkende ble brukt til krigføring.

Radikale innovasjoner

Den andre industrielle revolusjon var basert på de teknologiske gjennombruddene kom som et resultat av oppfinnelsen av elektrisitet. Andre banebrytende oppfinnelser fra den andre industrielle revolusjonen er telegrafen, telefonen, eksplosjonsmotoren og bilen. Utnyttelsen av elektrisiteten ble på mange måter et symbol, slik som dampmaskinen hadde blitt det under den første industrielle revolusjon.

Perioden var også preget av serie- og masseproduksjon, og det kom ny industri og nye produksjonsmåter, deriblant fremstilling av stål og kunstige fargestoffer. I denne nye industrien foregikk produksjonen i store enheter med flere tusen ansatte. Store fabrikker med et stort antall mennesker skapte grobunn for fremveksten av den moderne arbeiderbevegelsen. Man fikk organisering av streiker, og etter hvert bedre arbeidsforhold (Wikipedia).

Ved at vi nå begynte å ta i bruk høyspent elektrisitet som energikilde i industri og samfunnsliv fikk vi en eksplosiv utvikling i såvel næringslivet som samfunnet. Elektrisiteten førte samtidig til at nye produkter ble framstilt ved  lektrometallurgiske og elektrokjemiske prosesser, som aluminium og kunstgjødsel.

Disse endringene gjorde at jernbanen kunne bli rimeligere slik at arbeiderklassen kunne benytte seg av transporten. Kvaliteten på transportmidlene økte, og det ble bygget toglinjer og varetransport til havs.

Den andre industrielle revolusjon skjedde over en kortere periode og i større grad samtidig i de ulike landene, ettersom de nye oppfinnelsene for praktisk bruk av elektrisiteten raskt ble spredt og tatt i bruk (SNL).

Myndighetene iverksatte tiltak som fremmet levevilkårene i byene. Man fikk bedre arbeidsvilkår og flere velutdannede arbeidere.

Revolusjonen førte til fremvekst av nye markeder og institusjoner som bygget opp om den nasjonale industrien. Under den andre industrielle revolusjonen var det en sterk utvikling innen kjemisk-, elektrisk-, olje-, og stålindustri. Masseproduksjon av forbruksvarer var også utviklet i denne tiden.

Papirindustrien vokser opp

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss