Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Den andre industrielle revolusjon er en betegnelse brukt om endringer som skjedde i en rekke industrialiserte land fra seint 1871 til 1914.

I 1871 vant Tyskland den fransk-prøyssiske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland. Krigen økte satsingen på utviklingen av ny teknologi. Revolusjonen sluttet i 1914, da den første verdenskrigen innledet en ny tid der den teknologiske utviklingen utelukkende ble brukt til krigføring.

Radikale innovasjoner

Den andre industrielle revolusjon var basert på de teknologiske gjennombruddene kom som et resultat av oppfinnelsen av elektrisitet. Andre banebrytende oppfinnelser fra den andre industrielle revolusjonen er telegrafen, telefonen, eksplosjonsmotoren og bilen. Utnyttelsen av elektrisiteten ble på mange måter et symbol, slik som dampmaskinen hadde blitt det under den første industrielle revolusjon.

Perioden var også preget av serie- og masseproduksjon, og det kom ny industri og nye produksjonsmåter, deriblant fremstilling av stål og kunstige fargestoffer. I denne nye industrien foregikk produksjonen i store enheter med flere tusen ansatte. Store fabrikker med et stort antall mennesker skapte grobunn for fremveksten av den moderne arbeiderbevegelsen. Man fikk organisering av streiker, og etter hvert bedre arbeidsforhold (Wikipedia).

Ved at vi nå begynte å ta i bruk høyspent elektrisitet som energikilde i industri og samfunnsliv fikk vi en eksplosiv utvikling i såvel næringslivet som samfunnet. Elektrisiteten førte samtidig til at nye produkter ble framstilt ved  lektrometallurgiske og elektrokjemiske prosesser, som aluminium og kunstgjødsel.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.