Domene og webhotell fra OnNet.no

Investor eller trader

Før du kaster deg inn i aksjemarkedet og begynner å investere i aksjer må du ha klart for deg hvilket motiv du har for dine aksjeinvesteringer og hvilken aksjestrategi du ønsker å følge. Eller sagt på en annen måte:

– Ønsker du å være en invester eller trader? Eller kanskje en mellomting?

Den største forskjellen mellom dem er at en investor prøver å følge markedet, mens en trader prøver å slå det. Hva mener vi så med dette? La oss starte med å forklare forskjellen mellom disse to begrepene.

Investoren

Er du en investor tenker du langsiktig og selskapets muligheter står i fokus for dine beslutninger.

En typisk investor ser etter:

  • Selskaper som er underpriset i aksjemarkedet. Slike selskaper er interessante fordi de vil gi avkastning over gjennomsnittet så snart markedet blir klar over underprisingen for å korrigere underprisen til markedsprisen.
  • Selskaper som er en potensiell “stjerne”. Det vil si selskaper som har et stort vekstpotensial, enten fordi de er i et vekstmarked eller fordi selskapet har et unikt konkurransefortrinn. Slike selskaper er interessante fordi de har potensial til å gi en ekstrem superprofitt i fremtiden.
  • Selskaper som er en  “melkeku”. Det vil si lønnsomme selskaper som genererer et jevnt langsiktig utbytte eller kursstigning i aksjen. Er du på utkikk etter jevnlig utbytte og ikke kursprofitt gjelder det å sjekke selskapets utbyttepolitikk før du invester i selskapet.
  • Selskaper med varige konkurransefortrinn som kan utnyttes gjennom å fusjonere selskapet med et annet, inngå strategiske samarbeid eller for å videreutvikle konkurransefortrinnet så selskapet blir en stjerne eller melkeku.

En investor skiller seg ut fra en trader ved at de er interessert i selskapet og dens fremtid. De har et langsiktig perspektiv i motsetning til traderen som kun tenker kortsiktig og som kun er opptatt av kursbevegelsene til enhver tid.

En investor studerer hvordan selskapet utvikler seg over tid gjennom å se på ulike nøkkeltall som sier noe om hvordan inntjeningen, marginene og kostnadene utvikler seg over tid. De gjennomfører med andre ord en fundamental analyse av selskapet, og er opptatt av hvor godt ledelsen i selskapet greier å lede selskapet i riktig retning.

Traderen

Traderen er ikke opptatt av selskapets underliggende verdier og langsiktige potensial. De studerer og vektlegger kursbevegelsene i aksjemarkedet til enhver tid og handler basert på disse. Deres tidshorisont er alltid kortsiktig.

Traderen har en klar definisjon på når du skal kjøpe og selge en aksje basert på kursutviklingen. Til dette bruker de ulike indikatorer i teknisk analyser, f.eks. glidende gjennomsnitt, MACD, RSI, støtte og motstandnivåer, for å avgjøre hvilke aksjer de skal kjøpe og selge.

Traderen er også opptatt av å studere markedspsykologien og handler og holder på aksjer som har en oppadgående trend, mens de selger og holder seg unna aksjer som har en nedadgående trend. Mange handler også bare på nyhetsverdien for å utnytte et momentum i markedet til sin fordel, uten å bruke noen form for tekniske analyser, trendutvikling eller lignende verktøy for å analysere aksjens forutsetninger.

Hva er den store forskjellen?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.