Domene og webhotell fra OnNet.no

Deling i sosiale medier
Photo by Tim Mossholder

Hva er ytre motivasjon?

Når vi snakker om ytre motivasjon mener vi:

atferd hvor drivkraften bak atferden kommer utenfra.

Ytre motivasjon oppstår når vi utfører en handling som følge av press fra andre. Denne formen for motivasjon er instrumentell, da motivasjonen ikke er knyttet til selve aktiviteten vi utfører men til presset vi får fra andre og belønningen vi blir lovet hvis vi utfører handlingen. 

Til forskjell fra indre motivasjon, handler ytre motivasjon om at vi utfører et arbeid for å få en fremtidig belønning av andre når arbeidet er utført (Jacobsen og Thorsvik, 2013). Selve arbeidet i seg selv trenger ikke å være motiverende. Vår motivasjon for å utføre oppgaven ligger kun i den belønning vi er blitt lovet når jobben er utført.

For at ytre motivasjon skal kunne brukes for å motivere medarbeideren kreves det derfor at virksomheten har et attraktivt belønningssystem som er knyttet opp mot konkrete, velformulerte mål. Dette er viktig, da folk oppfører (presterer) slik du belønner dem. 

Hva er forskjellen mellom indre- og ytre motivasjon?

Den største forskjellen mellom indre og ytre motivasjon ligger i hva som tilfredsstiller den medarbeideren. En indre motivert ansatt blir tilfredsstilt av arbeidet i seg selv, mens en ytre motivert ansatt blir tilfredsstilt av den ytre belønningen som arbeidet fører til.

Ytre motivasjon handler om det å ha en jobb, fordi denne jobben fører til belønning i form av lønn, som i neste omgang kan benyttes til å tilfredsstille ulike behov. I motsetning til dette, handler indre motivasjon om det å utføre jobben. Dersom den ansatte ønsker å utfordre seg selv ved å fordype seg i arbeidet sitt, er han eller hun indre motivert. Her er det nødvendig at aktiviteten som skal utføres er motiverende i seg selv, og at den gir den ansatte en opplevelse av kompetanse og autonomi.

Viktige kjennetegn ved ytre motivasjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.