Domene og webhotell fra OnNet.no

Produktet er det viktigste konkurransevirkemiddelet for alle virksomheter som produserer, distribuerer og/eller selger produkter, da det er produktene som gir virksomheten inntekter og som skal dekke kundens behov eller løse deres problemer.

Produktet består av 5 produktdimensjoner som tilsammen utgjør kundenes oppfattelse av selve produktet. Skal virksomheten lykkes med å skape et sluttresultat og opplevelse som tilfredsstiller kundenes forventninger må virksomheten fokusere på alle 5-produktdimensjonene når det optimale produktet skal settes sammen til den enkelte målgruppe.

Disse fem produktdimensjonene er:

Basisproduktet

Med basisproduktet forstår vi selve behovet. Har vi behov for å slå gresset i haven, trenger vi et redskap for å utføre arbeidet. Redskapet vi trenger for å dekke behovet kalles det ytre produkt, eller det konkrete produktet. F.eks. en gressklipper som er i stand til å slå gresset.

Basisproduktet er uttrykk for behovet som produktet dekker for kunden. Den amerikanske professoren Thedore Levitt har uttrykt det slik:

“Folk kjøper ikke 1/4`bor – de kjøper 1/4`hull “. 

Fokuser ikke på hva produktet er, men på hva det gir. Hvilket behov dekkes og hvilke problemer løses? Hva forventer kunden av produktet? Hvor godt blir disse forventningene tilfredsstilt i dag? På hvilke måter kan forventningene tilfredsstilles bedre?

Jo bedre basis produktet defineres, jo enklere er det å skreddersy de andre produkt dimensjonene til å dekke dette behovet.

Ytre/konkrete produkt

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.